Elev gick på järnvägsspåret

Alvesta Artikeln publicerades

En elev på Prästängs­skolan i Alvesta uppehöll sig på järnvägsspåret i närheten av skolan under en rast.
— Det här är allvarligt. Det går ofta tåg förbi, säger Prästängsskolans rektor Linda Holmer.

Det var under en rast i förra veckan som en elev på Prästängsskolan befann sig på järnvägsspåret som går strax nedanför skolans område.
— Något liknande har inte hänt tidigare vad jag vet. Jag blev ledsen, det här är allvarligt, säger Linda Holmer.
Eleven, som går på mellanstadiet, gick ner till järnvägsspåret och uppehöll sig där. Enligt Linda Holmer fanns det rastvakter ute, men ingen ska ha sett vad som hände vid järnvägsspåret.
— Det fanns andra barn i närheten, och jag tror att de sa ifrån till en vuxen vad som hände. Jag vet inte hur många barn som var med där, men det verkar som om eleven gjorde detta för att imponera, att det var ett slags grupptryck.
Mellan skolan och järnvägsspåret finns en äng där elever får vistas för att kasta snöbollar.
— Eleverna har därifrån dragit sig ner mot järnvägsspåret. Det finns inga staket vid ängen, det är en gammal tomt. Man får inte gå så långt bort från skolan.
Hur har ni agerat efter händelsen?
— Jag fick veta det här samma dag och pratade direkt med eleven, elevens föräldrar, personal och i klasser på skolan. Jag har markerat att man inte får vara på det här området, de måste veta gränserna. Det gäller att få barnen medvetna och förebygga att sådant inte händer.
— Vi försöker bygga barnens självförtroende så att de inte ska falla för grupptryck. Vi har kill- och tjejgrupper för att stärka barnen. I grunden vet eleverna att de inte får göra så här, men de måste ändå ha koll på varandra. Vi ska hjälpa varandra i detta, inte utmana varand­ra.
Hur ska ni förhindra att det händer något liknande igen?
— Föräldrarna ska känna trygghet och vi har våra rastvakter. Både personal och pensionärer som finns på plats. Sedan ska de ju inte vara påklistrade på eleverna. Barnen måste ha koll på varandra också och vara medvetna, säger Linda Holmer.
Smålandsposten har sökt utbildningsförvaltningens chef Thomas Andersson för en kommentar.