Kök och golv ska renoveras i lokalen

Alvesta Artikeln publicerades

Alvesta skid- och orienteringsklubb, ASOK, ansöker om investeringsbidrag hos kommunen.

Bidraget ska användas för att byta ut golvbeläggningen i köket och den stora samlingslokalen i Hanaslövsgården.
Att byta golvet kostar 52?811 kronor. Föreningen har begärt in offerter från olika företag och beslutat att låta ett lokalt företag utföra golvbytet i köket. Golvbeläggningen i den stora samlingslokalen ska däremot utföras som ideellt arbete av föreningsmedlemmar. Materialet ska köpas av ett annat lokalt företag. De båda offerterna har föreningen bifogat till ansökan.
Båda golven är mycket slitna. I den stora salen är ytskiktet helt uppslitet och för att förhindra att skador uppstår på det underliggande bjälklaget måste golvbeläggningen bytas ut.
I köksdelen är golvbeläggningen så sliten att golvet måste bytas av hygienskäl.