Se upp för fukt och mögel

Bostad Artikeln publicerades

Stockholm (PM) Vare sig man bor i lyxvilla, sommarstuga eller ett gammalt torp gäller det att ta hand om sitt hus. Har fukten fått fäste är förutsättningarna gynnsamma för den snabbväxande hussvampen. Och det kan bli dyrt. Likaså om huset drabbats av mögel eller andra obehagligheter.

- Man måste vara trygg i sitt boende, menar Kent Lundgren, besiktningsman på Anticimex. Det är lätt att bli hemmablind och inte märka att huset har blivit fuktskadat.
Den fruktade hussvampen kan växa mycket fort om den har tillgång till fritt vatten, kalk och organiskt material. Och om temperaturen och pH-värdet är det rätta. Har svampen väl börjat gro har man fått ett rejält problem att brottas med. I värsta fall måste huset eldas upp.
- De flesta besiktigar huset inför köp, fortsätter Kent Lundgren. Man kan också teckna ett trygghetsavtal med oss för att slippa tråkigheter längre fram.

Fukt måste bort
Enligt honom beror fuktproblemen på förändringar i miljön. I ett äldre hus måste man därför vara noga med vilka material och produkter man sätter in.
- Förr fanns där rejäla plankväggar utan isolering så att huset visserligen var dragigt men kunde andas. Man eldade och lagade mat på vedspis. Var kommer den friska luften in om man har plast i väggarna och plastmattor på golvet? Vad händer om en ung familj flyttar in och använder torktumlare, tvätt- och diskmaskin? Jo, huset fortsätter att producera fukt som blir kvar.
Enligt Kent Lundgren är luftväxlingen i huset a och o för att undvika fuktproblem.
- Varm luft stiger, uppe på vinden möter varmt kallt under den kalla årstiden. Där måste man lägga mycket krut. Det gäller att ta in frisk luft i bostaden, använda den och sedan se till att gammal luft kommer ut.
Med dålig ventilation går den varma, fuktiga luften ut genom springor och andra otätheter. Vill det sig illa får man problem på vinden.

Värm fritidshuset
Att sänka värmen under vinterhalvåret när man inte är i fritidshuset är en dålig idé. Temperaturen bör ligga på mellan 16 och 18 grader även när man inte är där. Om det "luktar sommarstuga" kan en av anledningarna vara att man har för låg temperatur och för hög fuktighet. Det är en grogrund för framtida problem.
- Likaså om man har kondens på fönstren, påpekar Kent Lundgren. Har man det bör en av åtgärderna vara att kontakta en behörig ventilationstekniker.

Problem även i krypgrund
Förr påstods det att en krypgrund var det bästa tänkbara för huset att stå på. Numera upptäcker Anticimex fuktskador i vart tredje hus med sådan grund vid sina besiktningar. En av anledningarna är att husets golv, som tidigare var belagt med parkett eller plankor, nu belagts med plastmatta. Fukten blir då kvar i grunden.
- Man kan behöva installera en krypgrundsavfuktare, förklarar Kent Lundgren. Inte sådana som säljs på byggvaruhus och liknande. De klarar av fukten i exempelvis en tvättstuga men inte i krypgrunden. Där behövs rejäla saker med hygrostat och manöverpanel som styr luftfuktigheten. Eftersom den känner av när den ska slå på är den relativt billig i drift.
Enligt Anticimex är den mest kritiska perioden för krypgrunder under juni-september då luftfuktigheten är som högst. Vidta åtgärder om du upptäcker att sidoväggarna i krypgrunden är våta eller fuktiga.
Andra ställen med hög riskfaktor är våtutrymmen i bostadsdelen och utrymmet runt diskmaskinen. Det ska vara tätt under diskmaskinen med uppvikt matta både i bakkant och vid sidorna. Det finns även särskilda diskmaskinsunderlägg att placera maskinen på. Genom någon av dessa åtgärder märker du om maskinen läcker, eftersom vattnet antingen samlas i baljan eller flödar ut på golvet.
Har du inget skydd och märker att golvet svällt framför maskinen är det en indikation på att du har bekymmer.

Rengör golvbrunnen
I badrummet är det viktigt att fallet på golvet är det rätta så att dusch- och badvatten landar i golvbrunnen. Kontrollera att mattan inte släppt någonstans.
- Och det är jätteviktigt att man rengör golvbrunnen, annars blir avrinningen försämrad, påpekar Kent Lundgren. Till slut söker sig fukten under mattan och då kan en vattenskada uppstå. Sådana skador är mycket vanliga. Så rengör ordentligt och se till att klämringen sluter till som den ska.
Alla skruvhål ska tätas med silikon så att inte fukt tränger in.

Spara inte på färgen
Det finns en hel del att tänka på utomhus också. Till exempel när det gäller målning.
- Ta kontakt med en behörig fackman som kan göra rätt bedömning för just dig och ditt val av färg när du målar ditt hus, säger Kent Lundgren. Det är väldigt viktigt att göra ett bra och noggrant underarbete.
Spara inte på färgen även om det ser ut att täcka bra med en enda strykning, ska man måla två lager så ska man. Och glöm inte ändträet.
Allt trä på huset måste sluta en bit från marken, annars ruttnar det nerifrån och fortsätter uppåt. Växter ska inte stå för nära fasaden, då hinner väggarna aldrig torka. Marklutningen är också viktig, fukten ska bort från huset.

Dränera bort vattnet
- Dräneringen är ett problem med gamla fastigheter, säger Kent Lundgren. Eventuellt får man gräva upp runt huset och lägga på en platonmatta. Det gäller att bli av med vatten från huskroppen. Stuprören bör leda bort vattnet så långt från huset som möjligt.
Det är med andra ord mycket för en husägare att se till. Att teckna en ansvarsförsäkring låter inte som någon dum idé. Innan allvarliga problem uppstår har man kunnat vidta åtgärder som är långtifrån så kostsamma som om problemet bokstavligt talat hunnit växa till sig.
Gun-Britt Bergström