Johan Persson: Sjukersättningen uppe till debatt

Debatt ,

"Sjukersättning är ett helvete att få, ett helvete att ha. De tuffare reglerna och den brutalitet vi idag ser går i linje med mycket annat som idag drabbar personer med sjukdom och funktionsnedsättning", skriver Stefan Johansson från Funkibator på dagens Opinion.

Du som vill läsa mer om hur det kan vara för sjuka personer som försöker få Försäkringskassan att bevilja sjukersättning kan med fördel läsa Bo Ströbergs reportageserie som vi publicerade på Inblickssidorna förra veckan. Om du inte har sparat tidningen finns materialet tillgängligt på smp.se/inblick.

Vi berättar bland annat om en autistisk man som efter tio år som sjukskriven försökte komma ut i arbete. Trots att det slutade med att han klappade ihop och försökte ta sitt liv, bedömde Försäkringskassan att mannen därmed hade bevisat sin arbetsförmåga och sänkte hans sjukersättning.

Majoriteten av dem som söker sjukersättning får avslag och fler än tidigare begär omprövning av besluten. Försäkringskassan bedömer själv att det finns brister i myndighetens utredningar och bedömningar av arbetsförmågan.

– Vi följer utvecklingen när det gäller sjukersättning för att se om det är ett för stramt regelverk, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Har skyddsnätet för de svagaste blivit för grovmaskigt? Välkommen med svar på Stefan Johanssons inlägg.

På dagens Inblickssidor har reporter Kerstin Haggren gått igenom Växjö kommuns årsredovisning och konstaterar att kommunen inte når upp till sina egna miljömål.

Har du tips på andra ämnen vi borde granska? Välkommen att höra av dig.