Magnus Karlsson: Digital kompetensdag

Debatt Artikeln publicerades

Digitala kompetensdagen lockar lärare från regionen med föreläsningar på universitetet.

I går fick jag själv möjligheten att prata om mediebranschens utmaningar för skolledare och en sedan länge planerad premiärdragning av vårt nya material i källkritik, anpassat för niondeklassare och gymnasister.

Materialet ligger väl i tiden. Att förhålla sig till vad som är sant eller falskt i ett flöde på sociala medier blir svårare och svårare.

Igår vaknade jag till exempel till nyheten om att 126 miljoner amerikaner kan ha nåtts av rysk propaganda via Facebook. En uppgift som så klart väcker frågan vilket inflytande de ryska trollfabrikerna haft över valet i USA.

Och ännu viktigare: grundläggande källkritik är alldeles tydligt en nödvändighet för den som konsumerar nyheter via sociala medier.

I ärlighetens namn ska sägas att många ungdomar idag vet precis hur de funkar. De är födda med internet och för dem kommer det kritiska tänkandet naturligt. Därmed inte sagt att allt är bra och väl och att vi kan lämna frågan.

Tekniken utvecklas fort och vi måste hänga med.

Det senaste i raden – faktiskt skrämmande – exempel kan du se på CNN:s webbplats. Det är en kort film om ett forskningsprojekt där man har ändrat läpprörelser på ex-presidenten Barack Obama och därigenom få fram ett annat budskap. Eller som rubriken påCNN säger: Forskare lägger ord i Obamas mun.

Just den här tekniken är i sin linda och för den som skärskådar filmen syns det klart att något inte stämmer. Men utan källkritik och i ett snabbt flöde blir problemet så mycket större. Det är inte längre bara bilder som kan manipuleras utan hela filmadesekvenser.

Och nästa år är det val i Sverige. Vilka försök att leda våra väljare fel kommer vi att få se?