Rätt attityd lika viktig som rätt kompetens

Ekonomi Artikeln publicerades

- Vi får acceptera att inte få helt färdig personal. Vi har alltså sänkt våra krav på dem som kommer hit. Men de får fullgod lära hos oss, ibland varvad med tid hos annan utbildare, och gör sedan fullgoda produkter åt oss.
Så kan en företagsledning se på tröskeleffekten, det hinder som krav på 100-procentig utbildning och erfarenhet utgör för småföretag som vill expandera.


När riksorganisationen Företagarna för någon vecka sedan presenterade Småföretagarbarometern visade det sig att flera av de företag som vill expandera inte gör det på grund av svårigheten att hitta fullständigt kompetent folk att anställda.
Det här är ett problem som ledande kommunalrådet i Växjö, Carl-Olof Bengtsson (s), ser som ett tröskelhinder. Han hoppas att fler företag ser mer till individen, dennes engagemang och attityd inför ett jobb, än till en hundraprocentig bakgrund med en särskild utbildning och en speciell erfarenhet.
- Men i dag finns inte så många färdiga gubbar, säger Billy Löfstedt, personalchef vid Jitech i Tingsryd som tillverkar bland annat plåtdetaljer till ett stort antal kunder men också hela komponenter till bland andra Atlas Fläkten. Där arbetar man intimt ihop med utbildarna under praktiktiden:
- Vi får hålla de nya i lära en tid innan vi får ut de fullständiga kunskaperna och färdigheterna. Vi lär upp dem under praktiktiden; de kommer hit en tid, får veta vad de behöver lära sig och går tillbaka till utbildningen med detta för att senare kunna komma tillbaka.
- Så vi får acceptera att vi inte får helt färdig personal.

Viktig kugge
En viktig kugge i utbildningsmaskineriet hos Jitech är Rolf Berglund, tidigare yrkeslärare. Han sköter nu internutbildningen och kvalitetsfrågorna.
- Alla företagets praktiska hantverkare går han igenom en gång per år för att se att de klarar kvalitetskraven; det hänger också ihop med den enskildes löneutveckling.
De som kommer nya till Jitech hamnar också under Rolf Berglunds vingar:
- Jag ser vad de kan från början. Har de för låg kunskap och färdigheter med sig kan de få gå åter till Lernia eller annan utbildare innan de kommer tillbaka. Väl här ger vi dem en till två veckors internutbildning så att de kan bli helt kompetenta på sina arbetsstationer.

Noga med kompetensen
Så även om Jitech inte har en hög tröskel som gör det svårt för nytt folk att få jobb och svårt för företaget att expandera är man noga med kompetensen hos varje anställd:
- Kraven från våra kunder ökar ständigt och då måste vi hänga med genom ständig kvalitetssäkring hos de anställda. Men genom att vi tar ett stort utbildningsansvar kan även den som står utan en helt klar hundraprocentig kompetens få möjlighet till anställning; viktigast är rätt attityd till jobbet och företaget, förklarar Billy Löfstedt.

Ökad internutbildning
När samhällets utbildning av unga svetsare och maskinoperatörer minskat (mycket beroende på att få valt detta under senare år) har företagen fått ta allt mer ansvar för utbildningen:
- Vi behöver öka denna internutbildning för att klara oss. Antalet utbildade minskar ju liksom rörligheten hos redan yrkeskunnigt folk.