Capios läkare tar hjälp av digitalt frågeformulär

Inblick Artikeln publicerades

Capios vårdcentraler inför ett digitalt vårdformulär som patienterna skickar in inför besöket hos läkaren eller sjuksköterskan.

– Man får ett besök som ger mycket mer kvalitet, säger Daniel Olsson, vice vd för Capio Närsjukvård.

– Tillgängligheten för patienter är största utmaningen för svensk vård i dag. Och att patienten hamnar på rätt vårdnivå på ett enkelt sätt. Här kan ske förbättringar, säger Daniel Olsson, vice vd på Capio Närsjukvård

Som det ser ut i dag gäller telefonsamtal under speciella tider eller att gå på någon drop-in mottagning. Det är den tillgången man har till vårdcentralen.

– Möter man en sköterska bedöms om man behöver läkare, sjuksköterska eller om man kan sköta det med egenvård. Så har processen sett ut länge.

– Det som patienten söker hjälp för är inte det som patienten alltid har problem med, det är vår bedömning. Exempelvis trötthet, det kan vara symptom på något helt annat. Det här behöver vi fråga patienten om.

Här kommer det omfattande frågeformuläret in i bilden. Det rör sig om dynamiskt frågeformulär som är uppbyggt kring ja- och nejfrågor, samt fritextzoner där patienten kan beskriva sina besvär.

– Kombinationen leder till att du får fler eller färre frågor.

Patienterna får svara på ett antal frågor i lugn och ro och resultaten skickas över krypterat till vårdcentralen. I genomsnitt rör det sig om 40-50 frågor. Vårdpersonal gör en prioritering och konstaterar vilken vårdnivå som är lämpligt för denna patient. En tid bokas vid vårdcentralen och när mötet mellan patient och vårdgivare sker finns ett färdigt anamnesdokument.

– Ofta när man möter patienten har man ingen aning om vad man ska fråga patienten om. Däremot om man har läst på i rapporten kan man göra bättre bedömningar inför samtalet.

Bättre tillgänglighet och högre kvalitet är målet med denna digitala tjänst, påtalar Daniel Olsson.

Samtliga Capios vårdcentraler kommer att använda den här tjänsten. Fullt ut berörs 750 000 listade patienter. Det började i Gävle och i våras introducerades det på sex vårdcentraler i Skåne. Vårdcentralen Hovshaga i Växjö står också på tur.

– Majoriteten av patienterna är väldigt nöjda. Man tycker det är skönt att slippa sitta i telefonkö och vänta på en tid. I lugn och ro får man beskriva sina problem. Man kan även söka för någon annan, som sin dementa förälder. Det upplevs väldigt positivt. Utmaningen kan vara mängden frågor.

Tre av fyra patienter går hela vägen och svarar på samtliga frågor, visar Capios Undersökningar. En av tio hoppar av flödet.

Det är företaget Doctrin som står bakom produkten och utveckling till svenska förhållanden har skett med stöd av Capio, KTH, Lunds Universitet och statliga Vinnova. Modellen med frågebatteriet används på licens i Sverige och är framtagen för amerikansk sjukvård där det har funnits i runt 20 år.

– I USA används den av 800 000 patienter dagligen. Det verktyg vi använder är anpassat till svensk vård, då det ser lite annorlunda ut.

Nästa steg i denna utveckling är att utveckla en artificiell intelligens där man som patient efter att ha skickat in sitt frågeformulär får ett råd direkt baserat på den information man har lämnat.

– Framåt in i tiden kan här hända mycket.

Kommunikation med läkare direkt över nätet utan att patienten behöva flytta sig kommer att bli vanligare, konstaterar Daniel Olsson.

Till en början fanns en skepsis bland läkarna när de hörde talas om Doctrin, berättar Jörgen Johansson, specialist i barn- och ungdomsmedicin och allmänmedicin, som arbetar vid Capios vårdcentral i Kristianstad.

Men denna tveksamhet har förbytts till höga förväntningar. Jörgen Johansson ser stora vinster med det digitala formuläret som patienterna skickar in inför sitt besök på vårdcentralen. Verktyget har dock inte tagits i bruk på hans arbetsplats, men han har fått en föredragning. Och efter att modellen har provats på vårdcentraler i Båstad och Klippan är distriktsläkarna väldigt nöjda.

– Jag har jobbat länge som läkare, 24 år i regionen och tre år på Capio. Man strävar efter så hög tillgänglighet som möjligt, sjukvården kan inte svälja allt. Med det här systemet blir det en jättehjälp för oss så att patienterna hamnar på rätt vårdnivå.

Hans erfarenheter är att alltför många patienter hamnar fel inom vården.

– Jag märkte det på akuten, en tredjedel av patienterna borde inte vara där, säger Jörgen Johansson.

Vårdvalsystemet har premierat de "friskare" patienter som är lite yngre och som söker vård ganska sällan. De kroniskt sjuka har fått stå tillbaka, förklarar Jörgen Johansson.

– Dessa digitala lösningar kan vara stor hjälp åt de kroniskt sjuka som har trängts bort från vården.

När den digitala anamnesrapporten sänds in till vårdcentralen kopieras den över till journalen. Därmed frigör man en massa tid på onödiga frågor.

– Frågeformuläret är dynamiskt och tar hänsyn till en massa differentialdiagnoser. Med datorns hjälp får vi en ökad patientsäkerhet.

Jörgen Johansson är övertygad om de här digitala lösningarna kommer att förändra sjukvården i grunden. Bedömningarna blir mer korrekta, patienterna hamnar på rätt vårdnivå och mer resurser går åt de kroniskt sjuka.

– Man optimerar den professionella kontakten mellan vårdgivare och patient.

Jörgen Johansson ser fram emot mer digitala lösningar inom primärvården. Han nämner chatt- och videokonversationer som kommer få en större roll framöver.