Mobiltjänsten Kry växer kraftigt

Växjö Artikeln publicerades

På kort tid har applikation Kry blivit en aktör att räkna med i vårdbranschen.

I dag står Kry för en till två procent av alla primärvårdskontakter i landet.

– Vi vill även växa internationellt, säger Samuel Danofsky, kommunikationschef på Kry.

Kry innebär läkarbesök via videosamtal med mobilen. Med hjälp av mobilt bankid loggar man in och träffar en läkare. Som patient ställer man sina frågor och får råd. Man kan skicka bilder på utslag och andra synliga symptom.

Besöket kostar 250 kronor. För barn är det gratis och högkostnadsskyddet gäller.

KRY verkar via Region Jönköping, men tar emot patienter från hela landet. Ersättningen sker enligt riksavtalet för utomlänsvård.

Kry erbjuder både drop in och tidsbeställa videobesök.

– Vi växer och blir allt mer populära, säger Kry:s kommunikationschef Samuel Danofsky.

Exakt hur många som varje månad loggar in och träffar läkare genom Kry vill han inte uppge, då det är en affärshemlighet. Men sedan hösten 2016 då verksamheten drog i gång ordentligt har Kry genomfört runt 100 000 besök.

200 läkare arbetar för Kry, av dessa är 120 mer aktiva. Läkarna är utspridda över hela landet.

Kry vill bli större och siktar på att finnas i andra länder framöver.

– Verksamheten utvecklas hela tiden, nu erbjuder vi till exempel också provtagning.

Samuel Danofsky förklarar att Kry kan hantera 60 procent av alla besök som kan utföras på en fysisk vårdcentral.

Enligt en uppgörelse med SKL (Sveriges kommuner och landsting) är ersättningen till Kry 650 kronor för varje besök. Tidigare låg det på 1 200 kronor, så ersättningen har nästan halverats.

När patienten står för 250 kronor, blir det hemlandstinget eller regionen, som Region Kronoberg, som ersätter mellanskillnaden, 400 kronor.

– Det blir tuffare för oss när vi ska vidareutveckla vår tjänst. Det man får ersättning för borde var den vård man ger, inte hur det utförs, menar Samuel Danofsky.

SKL:s egen beräkning är att fysiska läkarebesök på en vårdcentral kostar mellan 1 400 och 1 600 kronor. Många gånger behövs inte fysiska läkarbesök för att åstadkomma god vård, påtalar Samuel Danofsky. Ett videobesök kan vara lika effektivt.

Hur har ni tagits emot av branschen?

– Det var ett blandat mottagande till en början. Men i dag är vi helt accepterade och har en officiell ersättningsnivå. När Kry startade utgick vi helt ifrån patientperspektivet. Att få snabb tillgång till vård.

SKL har konstaterat att de digitala läkarbesöken har tiodubblats på ett år. Därför har man minskat på ersättningarna. Digitala vårdbesök, som Kry och Min Doktor erbjuder, har dessutom fått kritik i tidigare granskningar. Region Jönköping har konstaterat att förskrivningen av antibiotika har varit för hög. Något som kommer att följas upp framöver.