Växjö
Skogen som försvinner när den nya trafikplatsen byggs har höga naturvärden. Här finns gamla tallar, nyckelbiotoper och flera signalarter. Kommunekolog Martin Unell, i Växjö, har tagit fram nya skötselplaner för naturreservatet i Fylleryd. – Att upphäva delar av ett naturreservat är väldigt ovanligt, säger han.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant