Smålandsposten prisad för artiklar om självmord

Inblick Artikeln publicerades

Smålandspostens reportrar Kerstin Haggren och Jan Bärtås samt fotograf Lena Gunnarsson har tilldelats Smålands journalistpris 2010.

– Jätteroligt att vi får det här priset för ett reportage som tar upp ett mycket angeläget ämne. Samtidigt är det ett bevis för att Smålandspostens satsning på fördjupande material är viktig, säger Kerstin Haggren.
Priset delades ut av Journalistförbundets Smålandsdistrikt vid helgens årsmöte i Kalmar.

Reportagetsom gav priset, "Det som hände Eilert får inte hända igen", handlar om Eilert Tordssons sista veckor i livet. Familjen berättar om hur Eilert bemöttes av psykiatrin i Växjö och de brister i vården som senare också kritiserats av Socialstyrelsen.
Det prisbelönta reportaget publicerades på Smålandspostens Inblickssidor den 15 oktober i fjol.
– Vi hade många etiska frågor att ta hänsyn till inför publiceringen. Reportaget hade aldrig blivit av om inte Eilerts familj engagerat sig så hårt. Familjens drivkraft är att det som drabbade Eilert inte ska behöva drabba någon annan som kontaktar den psykiatriska vården, säger Kerstin Haggren.