Konst

Hembygdsmåleri

Konst Artikeln publicerades

I lördags invigdes konststråket Araby Artsite. Fem skulpturala konstverk och stora väggmålningar har skapats på plats för och med invånarna. Tillsammans skildrar de livet i Araby tolkat genom tre konstnärer och ett konstnärskollektiv.

Som en pendang till Växjö Artsite har nu stads­delen Araby fått ett eget Artsite. Under gassande sol och till det rytmiska trummandet av Växjös candombeorkester, invigdes stråket av Jacob Kimvall, doktorand i konstvetenskap från Stockholms universitet. Han talade om en demokratisering av konsten som förstärker betraktarens roll som medborgare.
– Det har skett en gradvis förändring från en konst som står på stadens torg med syfte att representera härskaren, till en konst som flyttat ut i vardagens stadsdelar i syfte att ha en dialog med medborgarna.
The whole is greater than the sum of its parts eller Helheten är större än summan av dess delar. Det är titeln på det femte konstverket i konststråket Araby Artsite och talande för hela projektet. Verket täcker en hel husvägg vid Nydalatorget. Det är en naivistisk målning med motiv som löper in i varandra likt frikopplade associationer i ett barns fantasifulla bildvärld. Det är just vad det är. Konstnären bakom verket kallar sig för Ekta och verket har tillkommit genom teckningar som Bokelundsskolans 6- till 12-åringar gjort. Under väggmålningens två veckors tillblivande har även förbipasserandes tankar och reflektioner inkorporerats i motiven. Motiv där cyklar har en återkommande roll.
Under en knapp kilometers promenad mot Tomtebostigen följer sedan ytterligare fyra konstverk. På Nydalatorg står Growing up som beskrivs som ”en modifierad Rubriks kub som växer ur marken”. I milda färger och med sittvänliga former, smälter verket in fint i torgets sociala miljö. Verket är gjort av Wallride Projektbyrå, som också är skapare av hela projektet tillsammans med Växjöhem.
– Ambitionen har varit att inspirera Arabyborna till engagemang och delaktighet, säger Simon Karström på Wallride.
Ytterligare några hundra meter bort vakar ett sto med sitt föl under en susande trädkrona. Verket heter rätt och slätt Märr med föl och är skapat av Hanna Michaëlsson. Hästarna är gjorda i trä och konstruktionen påminner om den gamla klippdockans: separata kroppsdelar som sammanfogats till gestalter. Konstnären beskriver att hon har inspirerats av föräldraskap och barn i området.
Nästa konstverk har titel På andra sidan. Verket, vars upphovsman heter Finsta, täcker en hel kortsida av ett bostadshus och är kanske stråkets mest slående verk. Det är mäktig streetart som för tankarna till balla kvarter i dagens Berlin – mitt i Växjös miljonprogram Araby.
Det sista, eller första beroende på om man kommer från Nydala eller Dalbo, verket har titel Close to me. Wallride är upphovsman till verket som tillkom i nära samarbete med de boende i området. Wallride delade ut kameror till de boende som fick dokumentera sin vardag. Med utgångspunkt i bilderna har två enorma gestalter skapats på kortändan av ett bostadshus. Gestalterna är fyllda av collage som speglar tillvaron i Araby.
JANNA LI HOLMBERG