Kultur o Nöje

Svedjedal kvar i toppen

Kultur o Nöje ,

Recensenterna väljer de bästa böckerna just nu.

Boklistan har valts av: Maria Ehrenberg, Stefan Eklund, Jan Karlsson, Thomas Kjellgren, Sune Johannesson, Martin Lagerholm Inger Melin, Christian Swalander och Lena Kvist (red). Den gäller böcker utgivna efter 1 juni. Siffran inom parentes visar förra plac.

Artikeln publicerades 9 september 2017.

1 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag:
Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 

2 Viktor Banke; Andrum (NY) Norstedts förlag: Grundligt, sakligt och med ett aldrigtsviktande humanistiskt förhållningssätt genomlyses flyktingkrisen och migrationspolitikens förskjutningar.

3 Jerker Virdborg; Sommaren, syster (NY) Albert Bonniers förlag: Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.
4 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna 3) Albert Bonniers förlag: Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare: den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
5 Viktoria Jäderling; Åh, Lunargatan (9) Albert Bonniers förlag: Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
6 Kjell Westö; Den svavelgula himlen (NY) Albert Bonniers förlag: Ännu en stark och klassmedveten roman från det finlandssvenska Helsingfors.
7 Per Odensten, Skärvan i bergets natt (4) Norstedts förlag: En gudasaga som landar i vår tid. Fylld av språklig virtuositet och magisk realism.
8 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (5) Ordfront förlag: Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.
9 Peter Wohlleben; Djurens gåtfulla liv (NY) Norstedts förlag, övers. Jim Jakobsson: En obekväm bok som ifrågasätter mänsklighetens överlägsenhet.
10 Jane Austens Brev (8) Albert Bonniers förlag, övers. Paulina Helgeson: Äntligen en fyllig översättning av Jane Austens brev. Här framträder en lika kritisk men elakare Jane. Samtidigt också en mänskligare.