Kultur o Nöje

Uppfriskande läsning från högerblocket

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Mattias Svensson kommer från Karlskrona, och har bland annat skrivit för ledarsidan på Blekinge läns tidning.
Foto:Timbro förlag
Mattias Svensson kommer från Karlskrona, och har bland annat skrivit för ledarsidan på Blekinge läns tidning.

Felet på samhället är inte nyliberalismen, det är en stat som i hemlighet vuxit sig allt större. Björn Werner har läst en uppfriskande men alldeles för idealistisk bok.

Den stora statens återkomst

Författare: Mattias Svensson

Förlag: Timbro Förlag

Nyliberalismen har sett bättre dagar. För många politiker var ideologin länge en ledstjärna som under 80- och 90-talet motiverade både till avreglerade finansmarknader och privatiseringar av välfärden. Det hela blev såhär i efterhand som många märkt inte helt bra, varför ideologin nu närmast är unisont hånad. 

Detta vill den inbitne nyliberalen Mattias Svenssons ”Den stora statens återkomst” ändra på. Med den rakryggade hållning som bara en ideologiskt övertygad kan ha kommer han med en rad belägg för att de många ekonomiska och politiska kriser som plågar vår samtid inte alls beror på nyliberal ideologi. Nej, det hela beror på pragmatiska mittenpolitiker som lagt statens växande fingrar i blöt i en fri marknad som annars hade varit perfekt.

Det är uppfriskande läsning som många gånger lika gärna hade kunnat komma långt från vänster. Svensson övertygar påläst och med driv när han visar hur stater, banker och storkapitalet i fall efter fall i gemensam korrupt harmoni gjort samhället sämre snarare än bättre. Ett högererkännande för detta är lovvärt.

Och ja, stater kunde verkligen agerat bättre och klokare i många fall. Men precis som världskommunismen är Svenssons dröm om en värld utan statlig inblandning just en dröm. Tydliga, enkla lösningar är lockande, inte minst i backspegeln. Men säg det till den politiker som står i valet mellan statskonkurs och massarbetslöshet och att rädda en bank nästa gång.