Disneys nya monster

Ledare Artikeln publicerades

Allt större summor läggs på streamingtjänster i Sverige. Under 2018 betalade varje hushåll i snitt fyrahundrafemtio kronor per månad för den sortens tjänster, framför allt sådana som tillhandahåller filmer och tv-program.

Foto: Richard Drew

Enligt analysföretaget Mediavision är det prenumerationsbaserad videostreaming (Amazon Prime, HBO Nordic, Netflix, Viasat Play etc.) som ökar mest. Det finns all anledning att tro att denna trend kommer att bestå och förstärkas, inte minst eftersom flera nya amerikanska tjänster är på väg att etableras, mest märkbart av Disney som söker utmana marknadsledaren Netflix om herraväldet.

Det finns goda skäl att anta att Disneys tjänst, Disney+, på lite sikt kommer att tillgängliggöras även här, med följderna att såväl konkurrensen som mängden material det går att ta del av ökar. Den rådande utvecklingen har dock påtagliga avigsidor. Disney ligger inte bara i startgroparna för att lansera en egen betydande plattform, utan är också delägare – snart majoritetsägare – i den snabbt växande amerikanska streamingtjänsten Hulu, som det finns planer att introducera utanför USA och Japan, dit den just nu är begränsad. Disney kommer i en inte alltför avlägsen framtid sannolikt att stå bakom två slagkraftiga internationella tjänster, en mer familjeorienterad (Disney+), en med mer vuxet innehåll (Hulu).

Med det sagt, är det största problemet inte Disneys kontroll av två tunga streamingtjänster. Det är istället det att Disney har köpt upp en av sina rivaler, 21st Century FOX, för över sjuttio miljarder dollar. Detta för att garantera ett omfattande innehåll till streamingtjänsterna och därmed så effektivt som möjligt kunna göra Netflix stridig om tronen. FOX tillhör liksom Disney den grupp Hollywoodstudior som brukar kallas ”The Big Six”, men har en avsevärt mindre marknadsandel än sin köpare. Förvärvet av FOX är en långsam process och beräknas vara fullbordat någon gång under första hälften av 2019.

Disneys köp av FOX skapar ett multinationellt monsterkonglomerat med en stor andel av film- och tv-marknaderna. Detta jätteföretag kommer att ha en mycket stark förhandlingsposition gentemot sina motparter och innebära minskad konkurrens på film- och tv-fronten. I slutändan är detta till nackdel för konsumenten, även om en internationell lansering av Disney + och Hulu åtminstone inledningsvis är av godo.

Förvärvet av FOX är dessvärre tidstypiskt såtillvida att redan gigantiska företag tenderar att bli ännu mer massiva. Ett annat nyligt exempel på denna trend är AT&T:s köp av Time Warner, inklusive film- och tv-producenten Warner Brothers. USA:s regering har förvisso försökt stoppa denna affär i domstol, men så här långt utan framgång.

Det är både klokt och nyttigt att skilja mellan sådant som är ”pro-market” och sådant som är ”pro-business”. Det förra är bra framför allt för de enskilda konsumenterna, det senare främst för företagen. Den utveckling som sker på videostreamingområdet är tyvärr förknippad med en rörelse mot allt oformligare och mäktigare företagskoncerner, med globala ambitioner och världsomspännande räckvidd.