En konservativ natursyn

Ledare Artikeln publicerades

Att värna naturen är en konservativ princip, och är oberoende av frågan om människans inverkan på klimatförändringar.

Att bevara kulturlandskap är också en del i värnandet av naturen.
Foto: PeO Larsson
Att bevara kulturlandskap är också en del i värnandet av naturen.

Den olidliga värmen med dess efterföljande effekter - torkan, bränderna, nödslakten - sätter klimatfrågan på tapeten igen. Är de bekymmer som nu drabbar Sverige följderna av våra egna handlingar? Moder jords straff för en av människan orsakad klimatförändring? En del svavelosande predikanter kallar bränderna för ett Guds straff, något som vid närmare eftertanke inte ligger så långt ifrån idén att människors livsstil påverkar klimatet.

Hur det nu än är med den saken kan man notera att diskussionerna om miljön ofta tenderar att fastna i frågan om växthuseffekter och speciellt människans roll i det hela.

En del så kallade klimatskeptiker går så långt att omsorgen om klimatet helt försvinner från deras dagordning.

Men åtminstone som konservativ finns det ingen anledning att förkasta vikten av miljövård bara för att den råkar vara en profilfråga för miljöpartister och naturaktivister. Oavsett vad man tycker om vetenskapliga teorier om klimatförändring så borde naturvård som sådan egentligen ligga varje konservativ varmt om hjärtat.

Notera för övrigt att det i dag ofta talas om klimat och miljö. Inte så mycket om naturvård. Ett mer kliniskt språk har ersatt den tidigare terminologin med dess mer mjukt vårdande karaktär. Människan är satt till att vårda skapelsen, för att använda ett äldre språkbruk.

I konservativ tanke är naturen inte en ansamling resurser blott till för att förbrukas. Naturen och det den rymmer - om det så är växter, djur, berg, skogar eller vattendrag - har ett egenvärde. Inte på bekostnad av människan, men ändock. Värderingar, traditioner och kultur ges i arv från ett släktled till det nästa och är värda att bevara. På ett liknande sätt förvaltas naturen av generation efter generation.

Nedsmutsning av floder, utrotandet av djur och växter - eller, för den delen, byggandet av vindkraftparker intill den egna gården. Sådant går att relatera till. Det krävs inte en åsikt om klimatförändring för att bry sig om och värna naturen.

Detta hänger också med samman med kärleken till hemmet och det lokala samhället. Ingen vill se skogen man bor i brinna ned, sjön vid byn igenväxt eller det lokala djurlivet utplånat.

Den konservative brittiske filosofen Roger Scruton har sagt att ”det finns ingen politisk fråga som är mer mottaglig för det konservativa synsättet än miljöfrågan.” Oxfordherrarna och författarna J. R. R. Tolkien och C. S. Lewis beklagade båda utifrån deras traditionalistiska hållning de negativa effekter som industrialiseringen fick på det lantliga Englands pastorala idyller. Tankar som även dyker upp i deras skönlitterära verk.

Kärleken till traditionen och hembygden går hand i hand med kärleken till naturen.