Papperslöshet ska inte premieras

Ledare Artikeln publicerades


Var tionde arbetare inom städbranschen är papperslös. Det hävdar åtminstone Fastighetsanställdas förbund. Att människor av mindre nogräknade arbetsgivare utnyttjas att arbeta under ofta mycket tuffa förhållanden är inte bra. Och den som lever illegalt i landet löper en större risk att utnyttjas än den som kan gå till myndigheterna om arbetsgivaren inte uppfyller sina löften.
Samtidigt finns det problem med att se papperslösa som en särskilt illa behandlad grupp av det svenska samhället i allmänhet. Man bör trots allt komma ihåg att anledningen till att de här personerna lever som papperslösa är att de inte har ansetts ha tillräckliga skäl för att beviljas uppehållstillstånd och att de trots detta har valt att stanna i landet.
Men det senaste året har papperslösas situation blivit en allt hetare fråga och nu öppnar ett antal fackförbund ett center i Stockholm för papperslösa som ska kunna få hjälp med olika arbetsgivarproblem. Det kan låta som en god idé, men risken är att TCO, LO och andra inblandade därmed legitimerar den illegala arbetsmarknaden med många tusentals personer utan arbets- och uppehållstillstånd.
Man kan tycka att de papperslösa borde få tillstånd att arbeta och vistas i landet. Men i så fall får man också hålla med om antingen att de enligt svensk lag felaktigt har nekats uppehållstillstånd. Och då bör man framföra den kritiken rakt ut. Menar TCO att både Migrationsverket och migrationsdomstolarna begår misstag som regel snarare än undantag?
Eller så kan man hävda att det är fel på själva lagstiftningen. Man kan till exempel anse att Sverige borde ta emot fler flyktingar eller underlätta invandring. Är LO berett att ompröva sin skeptiska inställning till arbetskraftsinvandring? I så fall, bra. Men till dess bör man, precis som i alla andra fall, lita till den lag som finns snarare än understödja civil olydnad.
Legitimerar man den papperslösa tillvaron ökar risken för att fler ser en utväg i att slänga passet vid gränsen. Och genom att göra den illegala tillvaron lite drägligare riskerar flera att hållas kvar i denna. Förlorarna blir både de som i dag är papperslösa och de som istället följde myndigheternas beslut och frivilligt återvände till hemlandet.
Så länge vi har en begränsad invandring kommer tyvärr även personer med hyfsat goda skäl att stanna att nekas uppehållstillstånd. Antingen accepterar man det. Eller så får man sluta sig till att det är något annat än papperslösheten som är problemet.