Ramberg utan markkänning

Ledare Artikeln publicerades
Advokatsamfundets generalsekreterare verkar ta lätt på att rättsmaskineriet har börjat gnissla.
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT
Advokatsamfundets generalsekreterare verkar ta lätt på att rättsmaskineriet har börjat gnissla.

Jourdomstolar handlar inte om att njuta av att sätta dit brottslingar, de handlar om att få bort kriminella från gatan.

Rättsväsendet går lite knackigt just nu. Polisen levererade under förra året tio procent färre utredningar till åklagarmyndigheten. Tio procent är inte en jättestor andel och den bör nog sättas i ljuset av polisens omorganisation.

Bakom siffran tio döljer sig dock personliga tragedier. Människor som inte fått den hjälp av rättsväsendet som de borde kunna förvänta sig. Det finns ingen ursäkt för att ett civiliserat högskatteland backar när det kommer till rättssäkerhet och juridisk upprättelse.

En viktig faktor till att polisen löser färre brott är att man tvingas lägga tid och knappa resurser på en växande och råare gängkriminalitet. Mycket beror på att skjutvapen blivit vardag i dessa kretsar.

Regeringen vill därför höja lägstastraffet för grovt vapenbrott och tillåta jourdomstolar. Den kombinerade effekten blir att den som påträffas med ett olagligt vapen kan buras in omgående.

Förslaget kritiseras nu av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. "Har man inte tillräcklig tid till sitt förfogande så hinner man inte göra en god förundersökning. Jag tror inte att man löser några problem med det här och glädjen av att kunna döma någon just på lördag och söndag är lite svår att förstå".

"Glädjen" av att kunna döma någon på helgen är att de inte släpps ut på gatan igen i väntan på rättegång. Det har nämligen visat sig att kriminella som påträffas med illegala vapen har en tendens att leva rövare inför sina domstolsförhandlingar.

"Vi har ett exempel där en person förra året grips med vapen, erkänner brottet och släpps. Efter det hinner han vara inblandad i ett mord och sedan själv också bli mördad. Det är inte rimligt, vi kan inte ha det så här" enligt Bo Lundqvist, kriminalkommissarie i region syd.

Rambergs inställning i frågan handlar kanske om att advokater redan nu har svårt att vara lediga; deras klienter har ofta problem som inte vilar på kvällar och helger. Å andra sidan finns det säkert en och annan advokat som inte skulle ha något emot att fakturera med OB-tillägg.

Rambergs oro över förundersökningarna verkar obefogad. Antingen har man ett illegalt vapen i fickan eller så har man det inte. I de fall det råder oklarheter är det bara att avstå från jourrättegång.

Dessutom är det inte tidsbrist som hämmar förundersökningarna idag, det är resursbrist. Polisens personalbrist gör att de första förhören och bevissäkringen blivit lidande, man tvingas prioritera ned mindre allvarliga brott.

Jourdomstolar skulle göra så att gängkriminella som begår allvarliga brott hindras. Det lösgör resurser till att utreda brott som i större utsträckning drabbar vanliga medborgare.

Rambergs oförstående inför frågan visar att hon lever långt ifrån verkligheten där brottsoffer just nu med fog oroar sig för om bevisningen kommer att hålla. Att göra vad man kan för en stapplande rättsstat handlar inte om få utlopp för uppdämd "glädje" utan om att se till att brottsoffer får upprättelse.