Stoppa smugglarna

Ledare Artikeln publicerades

Svensk asylpolitik gynnar dem som tjänar pengar på människosmuggling.

Fasansfulla drunkningskatastrofer vänder åter Europas blickar mot Medelhavet, åtminstone för en tid. Det är inte första gången som stora dödstal får Europas politiker att säga ”aldrig mer”. Efter förlisningen utanför Lampedusa 2013, där fler än 300 människor dog, lovade EU:s politiker omfattande insatser, men situationen har bestått.

I en direkt mening är det förstås inte Sveriges fel att människor dör på medelhavet. Men de skrupelfria människosmugglarna agerar på en marknad som skapas av de europeiska staternas asylpolitik, och där är Sverige dessvärre en bov.

Det är ett problem som moderate riksdagsmannen Hanif Bali försökt att få gehör för i den svenska debatten. Han liknar situationen vid en marknad som gynnar smugglarna.

För en flykting är det svårt att ta sig till Sverige en legal väg. Däremot är vi väldigt öppna för att ta emot de som dyker upp och söker asyl på plats i Sverige. Dessa har dock ofta tvingats att betala för att komma hit. Mer än 90 procent av utomeuropeiska asylsökande uppskattas ha tagit sig till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare.

Ingen kan säga någon säker siffra, för svensk polis arbetar sedan några år inte aktivt med att motverka flyktingsmugglare. Deras verksamhet ges mer eller mindre grönt kort när polisen prioriterar.

Bali beskriver det som att Sverige har en liberal asylpolitik med flyktingsmugglarna som grindvakter. Enda sättet att komma hit är genom dem.

Vägen ur den uppkomna situationen är att i möjligaste mån ta bort marknaden från smugglarna.

Det bör bli lättare att ta sig till Sverige, utan att ta hjälp av organiserad brottslighet. Det naturliga bör då vara att använda FN:s kvotsystem. Vi bestämmer själva hur stort åtagande vi gör. De senaste åren har vi bara tagit emot cirka 1 900 per kvotflyktingar per år, vilket nog förvånar många, med tanke på allt fagert tal från svenska politiker.

Där kan vi ta ett större ansvar och också vara beredda att likt USA och Kanada gå in och skapa egna kompletterande vägar vid katastrofer som den i Syrien.

Men svenska myndigheter måste samtidigt bli mycket mer restriktiva med att bevilja asyl till dem som tar sig hit på eget bevåg. Det bör höra till undantagen och inte som nu vara den vanligaste vägen.

När det gäller den akuta situationen på Medelhavet borde Sverige verka för att EU gör som Australien och inför nolltolerans mot människosmuggling. Genom informationskampanjer och resolut bevakning har Australien visat att det går att få ned de farliga resorna med närmare 90 procent på något år. Det är en väg som låter hård, men som är den som räddar människors liv.

Lösningen på problemet i Medelhavet inte kan vara att ta in fler asylsökande som söker sig den vägen. De som driver på för en sådan liberal linje fungerar i en slags symbios med flyktingsmugglarna. Om ryktet säger att vi tar emot fler ökar det efterfrågan på smugglarnas tjänster. Ett moraliskt dilemma, visst, men det viktiga nu är att rädda liv.