Sverige större än Sverigebygget

Ledare

Det finns en spridd myt om att borgarna i Växjö under 1850-talet gjorde vad de kunde för att stambanan inte skulle dras genom staden. Med järnvägen skulle socialismen och förfallet komma, heter det i denna alternativa historia.

Artikeln publicerades 23 augusti 2014.

Så var det inte alls vilket docenten Lennart Johansson vid Kulturparken Småland kan berätta. Dåtidens etablissemang såg visst möjligheterna med räls och ånglok. Man bekostade en egen utredning gällande en dragning av järnvägen från Nässjö via höglandets Ramkvilla till Växjö som visade sig bli för dyr.
Till slut blev som bekant Alvesta knytpunkten. Bondeståndets önskan om en dragning över Lagadalen och Ljungby röstades ner av riksdagen.

Nu känns situationen igen som en déjà vu-upplevelse. När höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö diskuteras uppstår en kommunal dragkamp gällande sträckningen som går mellan de gamla alternativen. Många har tagit för givet att böndernas förslag med järnväg från Jönköping via Ljungby och Markaryd och vidare söderut skulle realiseras över 150 år senare. I går lanserade emellertid kommunalråden i Kalmar, Växjö och Karlskrona en nygammal sträckning för den kommande pulsådern. Järnvägen bör dras från Jönköping via Växjö vidare ner till Hässleholm.

Det finns en viktig poäng. Ska satsningen i hundramiljarderklassen "Sverigebygget" upplevas som legitim hos det svenska folket krävs något mer än det storstadsperspektiv som projektet just nu förknippas med. Att knyta samman storstadsregionerna är ett nationellt intresse och det finns en trovärdig finansiering bakom Reinfeldts höghastighetståg - till skillnad mot andras tågdrömmar - och det finns också en övertygande idé om hur fler bostäder ska kunna byggas genom att öka utbudet av mark.
Men Sverige utanför Stockholm, Göteborg och Malmö - som är med och betalar banvallar, broar och tunnlar - får inte glömmas bort.

Att dra höghastighetsbanan genom Växjö skulle innebära att ett betydligt större befolkningsunderlag hamnar närmare denna länk. Det går att kalkylera med att tågen stannar i Växjö för att ta upp resenärer också från Kalmar och Blekinge, vilket inte är säkert om stoppet heter Ljungby där vagnarna kanske får grön signal i 320 km/h.
Oddsen talar kanske inte direkt för Sydostkravet. Restiderna lär bli något längre mellan ändstationerna och projektet dyrare om järnvägen inte dras den rakaste sträckningen mellan Jönköping och Malmö. Det talar starkt emot Sydostalternativet.

Men ska Sverigebygget få stöd och regional medfinansiering måste det ha ett hela Sverige-perspektiv, både vad gäller bostäder och järnvägar. Det talar för att tidigare lobbygruppers sträckningar av Europakorridoren inte kan vara skriven i sten.
Martin Tunström