Vuxet från höger

Ledare Artikeln publicerades

Moderaternas konferens i Göteborg avslutades under lördagen med ett tal av partiledaren Ulf Kristersson som visade att han, och partiet i övrigt, har mycket att komma med inför valet.

Foto: Thomas Johansson/TT

Det mest uppenbara är Kristerssons ställningstagande för ett vuxet samtal. Han lyfte en rad exempel på hur Socialdemokraterna verkar för att sänka nivån i debatten och konstaterade att Moderaternas motståndare i valet inte är de andra partierna utan samhällsproblemen.

Kristersson var också noga med att påpeka vad som är bra och till och med enastående i Sverige innan han gav sig in på att beskriva dessa problem. Den svenska inställningen till hårt arbete och gemenskap, tilliten mellan människor och till myndigheter är sådant som måste bevaras till nästa generation.

Han berättade om sin morfar som var enveten person som hade kunnat förekomma i en bok av Vilhelm Moberg där individuell strävan kombineras med ansvarskänsla. Kristersson kunde också lyfta exempel på hur denna inställning fångats upp av olika partier under nittonhundratalet. Det är en viktig sak för högern att ta historien i anspråk. Att visa att man vuxit fram ur ett sammanhang och har rätt till att förvalta idéer. Så har det nämligen inte alltid låtit inom Moderaterna.

Poängen med detta är att det ger trovärdighet åt Kristerssons anspråk om att partiet skall vara förberett för de kommande åtta åren, alltså att ha regeringsmakten i två mandatperioder. För att klara av vara relevant så länge måste ett parti ha en ideologisk grund att stå på. Ett idéparti har lättare att finna stringenta svar även på oväntade frågor och hitta drivkraft till reformer även i det långa loppet.

Hur var det då med samhällsproblemen? Idag är det tio gånger vanligare att en ung man mördas med skjutvapen i Sverige än i Tyskland. Var sjätte niondeklassare går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det kommer också rapporter från flera förskolor om att förskolepedagogerna tvingas sänka ambitionerna när det kommer till språkförmedlingen. Moderaterna anammar därför Liberalernas förslag om femton timmar obligatorisk språkförskola för nyanlända barn i åldrarna tre till fem år.

Kristersson medgav i talet att man tar förslaget från Liberalerna. Han var också noga med att lyfta fram olika positiva aspekter av de övriga Allianspartierna. Utan att försöka släta över skillnaderna mellan Moderaternas och Centerpartiets migrationspolitik lyfte han fram det senares förslag på integrationsområdet. Det är ett vuxet sätt att ta sig an interna konflikter.

Att det behövs ett vuxet förhållningssätt inom politiken visade sig samma dag som Kristersson talade. Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima försökte i en text förlöjliga moderatledaren för att han försöker hålla sig i form och har dyra kläder. Det är ett lågvattenmärke för en av landets största ledarsidor och påminner om borgerliga som i början av mandatperioden gjorde sig lustiga över att Stefan Löfven (S) är utbildad svetsare. Den typen av angrepp kommer bara slå tillbaka på den som hugger till. Moderaterna både politik och tonläge som inger hopp, kanske förklarar det desperationen i påhoppen.