Länets mest förgiftade område ska renas

Lessebo Artikeln publicerades

Dioxin, arsenik och kolväten. Sågverksområdet i Lessebo är mest förorenat i länet och sanering till industrimark skulle kosta 40-60 miljoner - för staten.

– Kommunen och konsulten bakom huvudstudien föreslår en sanering som innebär att området kan användas för industriändamål, säger teknisk chef Leif Gummeson.
Han hoppas nu att planerna godkänns av Naturvårdsverket, som sitter på pengarna. Lessebo kommun har lämnat över huvudmannaskapet för projektet till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Huvudstudien kostade 1,4 miljoner. Men mycket återstår innan arbetet kan komma igång.
– Det sker i bästa fall om ett år, säger Leif Gummeson.
Då ska man börja rätta till miljösynder från 100 år verksamhet fram till 1978 mellan järnvägsstationen och sjön Öjen. Förutom drift på gamla och nya sågen bedrevs också tryckimpregnering med arsenik, besprutning och doppning med pentaklorfenol, tjärfabrik, betongindustri och verkstad. Som mest hade Lessebo sågverk 200 anställda.
Efter sågtiden har nya industrier flyttat in. Öjen Mekaniska och Nordiska Stålbyggen finns i före detta torkbyggnader och Lessebo Åkericentral sysslar med återvinning och lokaluthyrning. Men miljösynderna har lagt en kall hand över utvecklingen av sågområdet som härom året visade sig vara länets mest förorenade.
Skyltar varnar för akut hälsorisk om man får i sig jord där impregnering har skett (arsenik) eller andas in ångor vid markarbeten i tjärfabriksområdet.
Vad finns då att göra. Inkapsling av föroreningarna för tre miljoner ger omfattande hinder att använda marken. Schaktning och bortförsel av jordmassor från impregnering och tjärfabrik för 20-35 miljoner skulle ta bort akuta hälsorisker. Med mer omfattande schaktning av impregneringen och även kring Öjen Mekaniska (dioxin) hamnar notan på 40-60 miljoner. Detta alternativ förordas av kommunen och konsulten, men innebär att bär- och svamplockare bör nöja sig med det lilla.