Lobbyn

De rödgröna sviker landsbygden

Lobbyn Artikeln publicerades

Nu har Sverige fått en rödgrön regering som börjar med att plocka bort landsbygdsdepartementet. Det departement som i mina ögon är det viktigaste för att få en samlad bild över landsbygdens näringar, jordbruk, skogsbruk och livsmedelsproduktion, men också landsbygdens utveckling i övrigt, skriver Patrik Davidsson (C), ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund i Kronobergs län.

Centerpartiethar sina rötter på landsbygden och de allra flesta av våra väljare och medlemmar finns just utanför stor­städerna.
Centerpartiets mål är och har alltid varit att sudda ut orättvisor mellan stad och land. Nu har Sverige fått en rödgrön regering som börjar med att plocka bort Landsbygdsdepartementet. Det departement som i mina ögon är det viktigaste för att få en samlad bild över landsbygdens näringar, jordbruk, skogsbruk och livsmedelsproduktion, men också landsbygdens utveckling i övrigt.

Det visar tydligtpå den stadsfixering som Miljö­partiet länge fört och som tyvärr också Socialdemokraterna köpt, då man nu också infört en stadsutvecklingsminister.
För mig är det viktigt att beslut som fattas ska genomsyras av ett landsbygdsperspektiv och be­redas av människor som kan och vill förstå landsbygdens vilkor.
Under decennier har flyttlassen gått från land till stad. De unga flyttar­ efter skolavslutningen och med dem den lilla kommunens skatteintäkter. När befolkningen­ minskar försvinner underlaget för såväl kommersiell som offentlig service, vilket leder till att landsbygden utarmas. Utan unga blir det inga barn i skolan. Utan skola,­ inga lärare och så vidare. Detta är en trend som landsbygden har kämpat med de senaste 70 åren, och som Socialdemokraterna ivrigt har stött med centraliserings­politik.

Hur ska dennatrend vändas?, under Alliansregeringen har fler människor börjat se sig om ut från stan till landsbygden. Den rödgröna regeringens lösningar verkar vara att ta med ena handen och ge med den andra, genom höjda bidrag å ena sidan och höjda skatter å andra sidan. På det viset kommer man ingenstans.
Jag och Centerpartiet ser i?stället att lösningen för landsbygden är att det finns riktiga och varaktiga­ jobb. Som landsbygdsbo vet jag av erfarenhet att det inte är bidrag och allmosor som önskas av oss som bor utanför stan. Det ska vara lika villkor och rättvis fördelning av offentliga medel mellan stad och land.

Men det ärinte bara företagsvillkoren som är viktiga. Jag är övertygad om att en av de saker som är allra viktigast för människor på landsbygden är att de känner sig sedda och lyssnade på. Att politikerna i Stockholm inte bara bestämmer över våra huvuden, utan att de finns ute i landet och lyssnar på människor och deras problem.
Den nya regeringen hotar redan med vägslitage­avgift som slår direkt mot oss på landsbygden.
Hur blir det med vargjakten när Miljöpartiet har inflytande och kommer det införas köttskatt? Det är frågor som direkt påverkar människor och företagare på landsbygden.
De rödgröna har ju i valrörelsen hotat med straffskatter som höjd ­bensin och dieselskatt, höjd ungdomsarbets­givaravgift och straffskatt på svenska bönder, genom att som enda land i Europa ha en skatt på handels­gödsel.

Det är dagsför Stefan Löfven att ta bladet från munnen och ge besked angående de eventuella­ skatterna. För vi boende­ på landsbygden och våra företagare behöver långsiktiga spelregler för investeringar och framtida planering. Ge oss det! Centerpartiets landsbygdspolitik bygger inte på någon romantisk bild av hur vi vill att landsbygden ska se ut. Vår landsbygdspolitik bygger på att vi vet hur det är att leva och bo på landsbygden.
Nu antar jag utmaningen att driva en stark oppositionspolitik för hela landets bästa.


Patrik Davidsson