Lobbyn

En kollektivtrafikfientlig grundsyn ...

Lobbyn
Foto:

Samtliga befintliga pågatågslinjer i Skåne har en trafik som även omfattar kvällar och helgnätter. För den som vill bo på en mindre ort utan bil är ett sådant trafikutbud en nödvändighet för att kunna gå på bio, gå på krogen eller varför inte gå på en ishockeymatch i Växjö, skriver Bengt Eriksson, Växjö

Artikeln publicerades 23 maj 2011.

Det är fantastiskt tråkigt att se hur ledningen för Regionförbundet Södra Småland (RFSS) fortsätter att mixtra och trixa för att säkerställa att invånarna i regionen inte ska utsättas för de hemska faror som en väl utbyggd kollektivtrafik för med sig. En kollektivtrafik som skulle göra det möjligt att bo på en mindre ort i regionen, och samtidigt kunna ta del av arbetsliv, kulturliv, fritidsliv och nöjesliv i regionen, utan att ha tillgång till bil.
Sven Sunesson (C) säger att ”det är inarbetat och vi har inte upplevt att det funnits en diskussion om något annat” än att det ska vara Krösatåg som trafikerar linjen Hässleholm–Växjö. Men Sven Sunesson, det är ju inte sant! Tvärtom, om man följer beslutsprotokollen i RFSS så diskuteras uteslutande Pågatåg ända fram till de allra senaste mötena. Alla beslut är fattade utifrån att det är ett Pågatågskoncept som ska etableras även på sträckan till Växjö. Ingenting annat.
Men det är nu vi förstår varför varumärkesbytet har smugits igenom. RFSS vill kunna begränsa trafikutbudet, framför allt kvälls- och helgtrafiken, så att regionens ungdomar inte utsätts för stadens hemska frestelser. Man vill kunna säkerställa att de i stället sitter hemma och tittar på ”På spåret” eller ”Så ska det låta” tillsammans med föräldrarna.
Samtliga befintliga pågatågslinjer i Skåne har en trafik som även omfattar kvällar och helgnätter. För den som vill bo på en mindre ort utan bil är ett sådant trafikutbud en nödvändighet för att kunna gå på bio, gå på krogen eller varför inte gå på en ishockeymatch i Växjö. Förslaget att låta delar av trafiken vända strax efter gränsen (i Älmhult), kommer att leda till att stora delar av södra Småland, och även delar av nordöstra Skåne som är en potential för vår region, i stället kommer att orientera sig mot Skåne.
Södra Småland är den region i Sverige som ställer minst resurser till den regionala kollektivtrafikens förfogande. Mätt som antal kronor per invånare ligger vi på mindre än hälften av riksgenomsnittet. Och på mindre än en fjärdedel av antalet kronor per invånare i den region som bäst förstått kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen.
Den dumsnålhet som det skulle innebära att nu förfela Pågatågskonceptet till något annat, något som inte möjliggör att man bor på en mindre ort utan att ha tillgång till bil, något som leder till att viktiga delar av regionen i stället kommer att orientera sig söderut, kommer vi att få tillfälle att ångra många gånger framöver. Inte minst de näringsidkare, nöjesarrangörer och idrottsföreningar som därigenom går miste om ett viktigt underlag för sin verksamhet.
Så Sven Sunesson (c) med flera, lägg dumsnålheten åt sidan. Och låt inte era konservativa värderingar om vad våra ungdomar ska göra på kvällar och helger påverka detta så viktiga beslut. Utan se till att trafikutbudet på sträckan Hässleholm – Växjö blir det avsedda, motsvarande utbudet på alla andra Pågatågssträckor. Sedan får Sven Sunesson såklart gärna måla tågen gula, och kalla dem Krösatåg, det är inte det som är det viktiga. Det är trafikutbudet.
Bengt Eriksson