Lobbyn

Gör det möjligt att välja miljövänliga läkemedel

Lobbyn Artikeln publicerades

Faktum är att många av de läkemedel som vi använder för att bli friska gör miljön sjuk, både i tillverkningsländerna och här hemma, skriver Cecilia Marlow, vd på Kronans Droghandel.

Varje år använder invånarna i Kronobergs län läkemedel för cirka 690 miljoner kronor. Konsumenter av läkemedel har i dag små möjligheter att välja miljövänliga alternativ. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar läkemedelsproduktion är det nu dags att myndigheter tydligare börjar väga in miljökrav när de godkänner och prissätter läkemedel och att landstingen ställer hårdare miljökrav vid sina upphandlingar.

Vi är vana vid att kunna välja KRAV-märkt frukter och grönsaker när vi handlar. Vi kan få vår el producerad av vind och vatten, vi kan välja en energisnål bil med låga utsläpp och vi har energisnåla lampor i våra hem. Men det finns små eller obefintliga möjligheter att välja miljövänliga läkemedel, varken på apoteken eller inom vården. Anledningen är att det i stort sett bara är en sak som styr valet av läkemedel, att det ska vara billigt.

Faktum är att många av de läkemedel som vi använder för att bli friska gör miljön sjuk, både i tillverkningsländerna och här hemma. I tillverkningsländerna leder dålig rening och olaglig dumpning av avfall från läkemedelsfabriker ofta till förgiftade brunnar med en cocktail av olika läkemedelssubstanser.

I vissa fall har halterna av antibiotika i renat avloppsvatten från läkemedelsfabriker i Indien visat sig vara högre än vad som finns i blodet på patienter som behandlas med läkemedlet. Om detta får fortsätta är risken stor att vi får en ökad utveckling av antibiotikaresistens hos olika bakteriestammar, något som både EU och WHO varnar som ett av de största hoten mot människors hälsa och välfärd.

Den 18 januari samlas representanter från läkemedelsindustrin, sjukvården, apoteken, handeln och myndigheterna vid ett seminarium som arrangeras av Svenskt Vatten, för att diskutera hur vi kan minska riskerna med läkemedel i miljön. Att kunna erbjuda kunderna på våra apotek läkemedel som är bra miljöval är en viktig fråga för oss som apoteksaktör. Tyvärr är detta i dagsläget inte möjligt.

Anledningen är att varken Läkemedelsverket eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, de myndigheter som bestämmer vilka läkemedel som ska få säljas på apotek och i dagligvaruhandeln, inte väger in miljöpåverkan. Läkemedlen bedöms endast utifrån vilken hälsoeffekt de har och till vilket pris de ska säljas. Tillverkning i anläggning med bra rening eller mindre miljöpåverkande förpackning vägs inte in. Inte heller landstingen väger in läkemedels miljöpåverkan när de lägger tuffa ekonomiska tak på vårdcentraler och läkarnas förskrivning eller när de upphandlar läkemedel till slutenvården. Sammantaget gör detta att det inte finns några incitament för läkemedelsföretagen att utveckla sina produktionslinjer på ett miljövänligt sätt.
I praktiken innebär det att det inte finns någon möjlighet att erbjuda kunderna alternativ på våra apotek – inte ens om de själva är beredda att betala extra.
För drygt ett år sedan, i december 2009, redovisade Läkemedelsverket en rapport där slutsatsen var att regeringen skulle arbeta för en strängare lagstiftning på EU-nivå när det gäller miljövänliga läkemedel. Men ännu har inget hänt och man tillvaratar inte de möjligheter vi har i vår nationella lagstiftning.
Vi är många som måste bidra för att säkerställa en långsiktig och hållbar läkemedelsproduktion. Ett första steg är att regeringen, med socialminister Göran Hägglund i spetsen, börjar ställa tydliga krav på Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att de också ska väga in miljömässiga perspektiv när de godkänner och prissätter läkemedlen samt att landstingen ska ställa hårdare miljökrav när de upphandlar läkemedel.
Cecilia Marlow