Lobbyn

Hjärtsäkra helgresorna

Lobbyn Artikeln publicerades

De senaste två åren har 180 fall av plötsligt hjärtstopp inträffat utanför­ sjukhus i Kronoberg.


Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat oväntat­ stannar. Den drabbade blir medvetslös och slutar­ att andas. När något så dramatiskt händer är det bråttom. Av de cirka 10?000 svenskar som drabbas av plötsligt hjärtstopp varje år överlever omkring 500.
Forskningen visar att den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt, desto större chans.
Hjärt-Lungfonden arbetar aktivt med att förbättra­ hjärtsäkerheten genom kampanjen Hjärtsäkra Sverige. Målen med kampanjen är att dubblera antalet hjärtstartare i samhället och utbilda 100?000 personer i hjärt-lungräddning.
Under jul- och nyårshelgerna reser många till nära och kära med kollektivtrafiken. Säkerheten för resenärerna bör omfatta mer än säkerhetsbälten, krockkuddar och livbåtar. Om någons hjärta plötsligt stannar på tåget, färjan, flyget eller bussen kan en snabb insats med hjärtstartare vara skillnaden mellan liv och död.
Hjärt-Lungfonden har nyligen undersökt hjärtsäkerheten på tåg, färjor, flyg och bussar i den rikstäckande kollektivtrafiken. Undersökningen visar att många reseföretag i Sverige­ tar hjärtsäkerheten på allvar, men att betydligt fler skulle behöva­ göra det för att alla resor ska vara hjärtsäkra.
Bland de företag som svarat på vår enkät har 42 procent hjärtstartare ombord på alla fordon. 16 procent har hjärtstartare på vissa fordon medan 42 procent av företagen saknar hjärtstartare på samtliga fordon.
Ett glädjande resultat är att samtliga färjebolag i undersökningen har hjärtstartare på alla sina passagerarfartyg. Nu hoppas vi att samtliga företag med flyg, bussar och tåg följer färjetrafikens goda exempel och installerar hjärtstartare.
Forskningen har en nyckelroll för att färre överhuvudtaget ska drabbas. Men om ett hjärta stannar i jul- eller nyårs­trafiken finns inte tid att vänta på de kommande forskningsframstegen.
Därför är det viktigt att fler företag, både i resebranschen och i andra branscher, hjälper till att hjärtsäkra Kronoberg och hela Sverige.
KRISTINA SPARRELJUNG
generalsekreterare hjärt-lungfonden