Lobbyn

Mångfald ger bättre resultat

Lobbyn Artikeln publicerades

Det är viktigt att värna om mångfald och valfrihet inom skolan, skriver Oliver Rosengren (M), Ledamot i Växjös gymnasienämnd.

Det statliga Institutet för forskning och arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) släppte nyligen en rapport som svart på vitt visar att alla elever, oavsett vilken skola man går på, gynnas av att det finns fristående skolor i kommunen.
Debatten om valfrihet i välfärden har präglat hela hösten. Det är positivt att fokus i den politiska debatten ligger på något så viktigt som den svenska välfärden och hur den når bästa kvalitet. Debatten har ofta handlat om omsorgsfrågorna, men också skolan har hamnat mer om mer i strålkastarljuset. Arbetet för att bygga en stark framtid börjar i arbetet att bygga den bästa skolan.
Ett exempel ur rapportens resultat är att i kommuner med större konkurrens ser man betydande positiva effekter på genomsnittsresultaten (såväl nationella prov som betyg) i både grundskola och gymnasium i jämförelse med kommuner med kommuner där konkurrensen om eleverna är låg. Samtidigt konstaterar forskningen att kostnaderna inte är högre, vi får alltså mer kunskap, bättre resultat och en ljusare framtid för lika mycket pengar! Vad som är viktigt att poängtera är att effekten alltså inte bara kommer eleverna som går på de fristående skolorna till del, utan alla elever oavsett om de går på en fristående eller en kommunal skola.
Forskningsrapporten från IFAU visar med all önskvärd tydlighet att utbildningen gynnas av mångfald och att olika driftsformer ska stå sida vid sida för att skolan ska ge bästa tänkbara förutsättningar för dagens, såväl som morgondagens, unga. Samtidigt som forskningen talar sitt tydliga språk ser vi en splittrad socialdemokrati som visar på stor otydlighet. Kommer Socialdemokraterna gå till val på en politik som slår undan benen för mångfald och valfrihet?
Politiker från både höger och vänster stretar inte sällan emot när fristående skolor vill etablera sig i kommunen, Växjös Alliansledda skol- & barnomsorgsnämnd är ett exempel på detta. Argumenten är ofta att politiker och förvaltning befarar att friskolorna skulle skada den kommunala verksamheten. Skolinspektionen verkar dessutom falla för argumentationen och avslår flera ansökningar om etableringar med liknande motiveringar. Detta har resulterat i att hälften av Sveriges kommuner står helt utan fristående skolor, men nu har såväl kommunpolitiker som Skolinspektionen tydliga underlag för att etablering av fristående skolor istället gynnar den kommunala verksamheten.
För de flesta är det självklart att en person gör bättre ifrån sig på ett 100 meterslopp om hen inte springer själv. Konkurrensen hjälper alla i loppet att göra bättre ifrån sig. Samma princip gäller för skolor, därför är det viktigt att värna om mångfald och valfrihet. Man brukar säga att ensam är stark, jag tror det stämmer, men om nu ensam är stark, tänk då hur starka vi blir tillsammans! Det är dags att vi inte bara välkomnar utan med glädje omfamnar konkurrensen, för vi unga är värda den bästa möjliga utbildningen!
Oliver Rosengren