Lobbyn

Miljöpartiet tar ansvar för Växjö

Lobbyn Artikeln publicerades

De senaste två åren har vi i Miljöpartiet utvecklat ett gott samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö kommun. Att från detta gå över till att samarbeta med Alliansen öppnar självklart för en svekdebatt. För Växjös skull är vi beredda att ta den debatten, skriver Cheryl Jones Fur och Lars Edqvist, Miljöpartiet de gröna i Växjö.

Växjö kommun har hamnat i ett parlamentariskt läge utan någon tydlig majoritet. I fullmäktige såväl som i nämnderna har Sverigedemokraterna blivit vågmästare.
I det läget har Miljöpartiet i Växjö valt att samarbeta med Alliansen. Inte för att stänga ute Sverigedemokraterna. Utan för att ta ansvar för att kommunen ska kunna styras på ett demokratiskt och hållbart sätt.

De senaste två åren har vi i Miljöpartiet utvecklat ett gott samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö kommun. Att från detta gå över till att samarbeta med Alliansen öppnar självklart för en svek­debatt. För Växjös skull är vi beredda att ta den debatten. Vi har bra argument för att vara med och skapa en hållbar majoritet i Växjö.

Vi anser att det är viktigt att ha respekt för dem som har valt Sverigedemokraterna. De har fått tillräckligt med mandat för att få plats i kommunstyrelsen och i de större nämnderna. Men vi ser framför oss hur det skulle kunna bli om Sverigedemokraterna blir vågmästare inte bara i fullmäktige utan i varje nämnd.

Under den gångna mandatperioden har det ofta först i voteringarna framgått hur Sverigedemokraterna ställt sig. De verkar ha bestämt sig hur de ska rösta under debattens gång. Det kan verka demokratiskt att ta ställning utifrån debatten, men är i verkligheten motsatsen. Att ta ställning utifrån slutdebatten bäddar för slumpvisa beslut och ett minst sagt vingligt styre.
För att demokratin ska fungera måste besluten vara väl förberedda från början. Det måste finnas ett tydligt underlag och tydliga alternativ att välja mellan.
Bara genom en majoritet går det att bygga ett hållbart Växjö.

Lägg till det att Sverige­demokraterna är det parti som står längst från Miljöpartiet när det gäller värderingar. De är emot en humanistisk invandringspolitik. Vi är för. För att förverkliga vår politik har Miljöpartiet under den gångna mandatperioden i riksdagen samarbetat med Alliansen. Sverigedemokraterna verkar dessutom helt ointresserade av miljöfrågorna och en hållbar framtid, i Sverige och i Växjö.

Vi i Miljöpartiet i Växjö drev vår valrörelse på temat att vi vill skapa Europas grönaste stad på riktigt eftersom det fortfarande finns mycket att göra för att kunna på allvar vara ­grönast i Europa.
Genom att Miljöpartiet nu samarbetar med Alliansen kan vi på ett effektivare sätt driva arbetet med att förverkliga detta.

Under de kommande fyra åren kommer vi som en del av den regerande majoriteten lägga stor kraft på att miljöfrågorna vägs in i varje enskilt beslut som tas i Växjö kommun.
Vi lovar att kämpa för att både strategiska framtidsfrågor och vanliga vardagsfrågor ska genomsyras av ett miljötänkande. Det kan bidra till att alla Växjöbor kan se fram mot en grön framtid.
Och vi lovar att kämpa för att Växjö ska vara en kommun med en human invandringspolitik och för att bryta segregationen.

Cheryl Jones Fur
Lars Edqvist

Miljöpartiet Växjö