Lobbyn

Offensiv jobbpolitik håller nere utanförskapet i Växjö

Lobbyn Artikeln publicerades

I debatten florerar stundtals procenttal (24-25 procent) på vår ungdomsarbetslöshet som inte på något sätt beskriver verkligheten. Anpassas statistiken till våra förhållanden, exempelvis genom att inte ta med 15-åringar som går i skolan och är sysselsatta där, blir arbetslösheten för unga ungefär sju procent.
Nya Moderaternas mål är full sysselsättning, således är också sju procent en för hög siffra, men det är viktigt att vi förhåller oss till verkligheten. Vi hoppas att också oppositionen tar ett ansvar för att förmedla en korrekt beskrivning av verkligheten till väljarna, något annat vore respektlöst.
Låt oss exempelvis påpeka att vi efter Finland har lägst siffror i Europa vad gäller långtidsarbetslöshet för ungdomar. Det är inte trovärdigt att beskriva ett föregångsland som Sverige med de domedagsuttalanden som inte sällan kommer från oppositionen.

I Växjö för Alliansenen offensiv jobbpolitik som håller nere utanförskapet. Jämfört med 2012 har vi i Växjö minskat det ekonomiska biståndet med 8 procent, eller drygt 4,5 miljoner för årets första sju månader. Vi ligger dessutom klart under siffrorna för 2011 de senaste tre månaderna. I flera av våra nätverkskommuner och i många kommuner av motsvarande storlek som Växjö går siffrorna för ekonomiskt bistånd i rakt motsatt riktning, det vill säga de ökar.
Den främsta anledningen till minskningen är de kraftfulla arbetsmarknadsåtgärder som genomförs här. Vi tänker då främst på så kallade Nystartsjobb, men också andra åtgärder; OSA-anställningar, lönebidragsjobb och vår satsning på det projekt vi kallar ”intern service”, som riktar sig till personer med långvarigt försörjningsstöd – som ofta står relativt långt från den ordinarie arbetsmarknaden. På ungdomssidan vill vi främst lyfta fram projektet Framtid Kronoberg samt ”11-gården”-verksamheterna. Minskningen i vår kommun är ett resultat av att vi tar kampen mot den ofrihet som ett utanförskap medför på största allvar.

Vi är stolta,men vi är inte nöjda. Vi ser att den bristande matchningen av unga på arbetsmarknaden kräver större uppmärksamhet och fler reformer. Vi ser också att vuxenutbildning är en av de viktigaste åtgärderna för att utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden. Nya Moderaterna fortsätter därför utveckla en politik som möter dessa utmaningar:

Vi villi första hand permanenta satsningen ”Framtid Kronoberg”. Detta är en viktig åtgärd för att de unga som står långt ifrån arbetsmarknaden inte bara ska komma i arbete, utan dessutom få hjälp att hamna i den bransch där deras färdigheter bäst tas tillvara.

För det andravill vi förstärka och effektivisera vuxenutbildningen med ett tydligare fokus på att vuxenutbildning är en viktig åtgärd för att komma i arbete.

För det tredjevill vi se praktik på alla program. Att få möjligheter till praktik oavsett program är viktigt så att ungdomar redan under gymnasietiden ges möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden och få erfarenheter av arbetslivet. Det är centralt för att stärka kopplingen mellan skola och jobb samt för att förkorta tiden däremellan.
Med aktiva åtgärder ska vi inte bara fortsätta hålla nere utanförskapet utan också minska det ännu mer. Arbetet för full sysselsättning fortsätter. Vi är inte nöjda förrän alla människor som kan arbeta har ett arbete att gå till. Det är inte den lätta vägen, men det är den rätta vägen för Sveriges enda arbetarparti.

BENNY JOHANSSON (M)
ordförande Nämnden för Arbete och välfärd

OLIVER ROSENGREN (M)
ledamot kommunfullmäktige