Lobbyn

Satsningar på jobbskapare är ett bra första steg

Lobbyn Artikeln publicerades

Från och med årsskiftet så har egenavgifterna för företagare sänkts med 509 miljoner kronor. Det påverkar hela 180?000 företagare. Det är en bra satsning och ett bra steg som regeringen gör för att förbättra villkoren för småföretagarna som skapar nya jobb i Sverige. Det är på den vägen vi måste fortsätta för att minska arbetslösheten, menar Isak Engqvist (C), Markaryd

Från och med årsskiftet så har egenavgifterna för företagare sänkts med 509 miljoner kronor. Det påverkar hela 180?000 företagare. Det är en bra satsning och ett bra steg som regeringen gör för att förbättra villkoren för småföretagarna som skapar nya jobb i Sverige. Det är på den vägen vi måste fortsätta för att minska arbetslösheten.
Fyra av fem nya jobb som skapas i Sverige skapas av de mindre företagen. Inte minst gäller det för Småland och Kronoberg. Småföretagande och egenföre­tagande har varit och är något som i stor utsträckning återfinns här. För oss i Kronobergs län är det en tillgång och vi måste ha en målsättning att dessa småföretag ska kunna växa men också få fler småföretagarkollegor.
Mycket har gjorts men det står helt klart att det kommer behövas mer. Dels för att utveckla det som redan finns, men kanske framförallt ta tillvara den potential som i dag är outnyttjad. Sänkta trösklar för att bli företagare gör att fler vågar satsa på sin affärsidé. Göra företag av sin hobby eller våga satsa med sin kollega eller kompis.
I förlängningen så är detta den hållbara vägen vi måste gå för att kunna skapa fler jobb och minska arbetslösheten, förbättra villkoren för småföretagare och mindre företag.
Framöver kommer bland annat arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna fortsättningsvis behöva sänkas. Sjuklöneansvaret måste minskas och vi kommer behöva se över arbetsrätten så att den inte höjer ribban onödigt högt för mindre företag att anställa.
En annan viktig åtgärd är också att minska byråkratin och regelbördan för företag och företagare. Detta genom att man ser över vilka regler som måste vara kvar och vilka som man skulle kunna ta bort eller förändra. Men kanske viktigast är att se över hur dessa regler administreras och på så sätt vilka administrativa bördor man lägger på företag och företagare.
Men det är inte bara sänkta kostnader och minskad byråkrati som kommer leda till utveckling. Det handlar också om satsningar på utbildning, forskning och infrastruktur. Att samverkan mellan utbildning och näringsliv utvecklas och att männi­skor enkelt kan kommunicera genom resor eller digitalt.
Ska vi klara av arbetslösheten, få in fler på arbetsmarknaden och minska utanförskapet så måste vi satsa på dem som skapar de nya jobben. Fyra av fem jobb skapas i de mindre företagen, därför är det där kommande reformer måste fokuseras.

Isak Engqvist (C), Markaryd
Riksdagskandidat för Centerpartiet i Kronoberg