Lobbyn

Sätt fokus på kunskap och utbildning

Lobbyn Artikeln publicerades

Framtiden tar sin början i skolan. Den senaste tiden har en fråga som ligger oss väldigt varmt om hjärtat seglat upp på både den politiska och på den allmänna dagordningen, nämligen skolan.

Äntligen ligger fokus på barnen, på unga och på kunskapen, inte på antalet kronor och ören som går till verksamheten eller hur skolan är organiserad. Utan en bra skola blir det inga innovationer, genombrott eller nya kunskaper. En kommun som vill nå framgång och fortsätta växa måste investera i utbildning och kunskap.

För att stärka fokus på kunskap och utbildning har Alliansen de senaste åren genomfört stora reformer. Allt fungerar inte klockrent från början men med ett fortsatt fokus på kunskapsuppdraget och på lärares och skolledares kompetens är vi övertygade om att reformerna kommer ge ett oerhört bra, nödvändigt och efterlängtat resultat.
Tyvärr står oppositionen fortfarande och stampar i diskussioner kring driftsform och ifall vi ska ha mångfald och valfrihet eller inte. Det är viktigt att vi i Alliansen fortsätter gå före och behåller fokus på kunskap och kvalitet.

Vår målsättning är tydlig: Växjö ska ha en kunskapsskola som rustar varje elev, oavsett bakgrund, för såväl livet som för arbetsmarknaden. Ledarskapet i skolan ska vara inriktat på kunskap. Som förälder eller elev ska man känna sig trygg med att skolorna ger det stöd som behövs för att nå alla ska nå kunskapskraven, men också den extra stimulans som utmanar att nå så långt som möjligt.

Vi har varken råd eller rätt att lämna något barn bakom eller hålla något barn tillbaka. I en skola som lyfter alla elever identifieras elevers behov av stöd och stimulans, där ges skolan verktygen för att möta dessa behov och dessa åtgärder sätts in så tidigt som möjligt så att hon eller han får möjlighet att komma ikapp sina kompisar, eller rent av möjlighet att gå före och nå mer utmanande kunskapsnivåer.

Det gäller att hitta en form där eleverna själva vill lära och där de känner sig sedda och på bästa sätt får rätt stöd.

Möjligheten att kunna anpassa varje skolas verksamhet så att den bäst passar just den sammansättning av elever som en skola för tillfället har är central. Genom att prioritera undervisningens kvalitet snarare än administration och byråkrati kanVäxjös skolor möta utmaningarna än bättre. Här är viktiga initiativ tagna och äntligen handlar diskussionen om själva innehållet; kunskapen, kvaliteten och resultaten i skolan.

ANNA TENJE, (M) OLIVER ROSENGREN, (M)