Lobbyn

Stoppa driftstödet till Småland airport

Lobbyn Artikeln publicerades

Kommentar till Gunnar Nordmarks inlägg om flygplatsen den 16 juni.

Gunnar Nordmark påstår att flygplatsen ger ekonomisk tillväxt. Detta verkar knappast troligt då flygplatsen gått med förlust i flera år.

Befolkningsmässigt föds det knappast fler om flygplatsen finns eller inte. Jag förstår att han avser att en ökning av företagsetableringar ska ge denna tillväxt. Men låt då marknaden, företagen och charter­flyget styra och betala detta behov. Det verkar inte som att branschen är så lukrativ, kolla på SAS.
När det gäller upplevelse- och turistnäringen så är inte Småland airport så mycket att se på, och roligare, för hur många kronobergare då?

Så påstår Gunnar Nordmarkatt Miljöpartiet ställer sina frågor fel och tycker att deras fråga är retorisk. Han gör då som alla politiker, ställer en fråga till sig själv. Hur många skatteintäkter förlorar Region Kronoberg om inte Småland airport finns? Svar: En behållning av skatteintäkter på minst sju miljoner kronor.
Gunnar Nordmark gör nu en piruett och blir tydligen lite yr för helt plötsligt säger han:
Det är självklart att flygets miljöpåverkan måste minska kraftigt – vår tids ödesfråga.

En kraftfull renovering av Södra stambanan behövs (i konkurrens med flyget?). Privata och offentliga arbetsgivare måste ha policy för fossilbränslefritt resande.
Modern teknik gör det möjligt att ha konferenser och möte utan resa.

Forskning för att få framnya flygplan och nytt bränsle för mindre miljöförstöring. Klok planering av resor och mötestider så människor slipper välja miljöfientligt alternativ, (flyget).
Detta är ju lite av Miljöpartiets partiprogram, är du för eller mot flygplatsen?
Gunnar Nordmark, nu måste snart även politiska beslut baseras på fakta och vanligt sunt förnuft. Låt Småland airport anpassa­ och klara sin verksamhet utan stöd från skattebetalarna och klarar man inte det så får även denna flygplats upphöra som så många andra små flygplatser fått göra. Felsatsningarna har varit för många och kostsamma under senare år.
Men som ordspråket säger: ”Det är lätt att skära breda remmar i andras länder.”

Jan Lundström
Ej folkpartist