Lobbyn

Välkommen till kampen

Lobbyn Artikeln publicerades

– Det är starkt och modigt av Thomas Magnusson att ställa sig på barrikaderna tillsammans med oss liberaler och arbeta för frihandel inom livsmedelsområdet och ett avskaffande av jordbrukssubventionerna. Modigt, inte minst eftersom det går på tvären mot den organisation som han företräder.

Så sent somden 7 augusti krävde hans ordförande att den svenska regeringen skulle kompensera jordbruket för den minskning av stödet som kommer i EU:s nästa långtidsbudget. LRF har också vid upprepade tillfällen krävt att offentliga aktörer ändrar sina upphandlingsregler på ett sätt som missgynnar import. Därför hälsar jag Thomas hjärtligt välkommen till kampen för marknadsekonomi, också inom livsmedelsområdet.

Thomas Magnussonsäger att han inte vill sänka kraven på miljö och djurskydd i Sverige. Samtidigt hävdar han vikten av jämförbara villkor mellan olika länder, hur ska det gå ihop om vi inte antingen sänker våra egna krav till den lägsta nivån bland våra konkurrentländer, eller hindrar dessa från att exportera till oss? Tänk hur Volvo i Braås eller Södra skulle drabbas om man hade samma tankesätt inom andra områden, om exporten till Frankrike stoppas eftersom franska, men inte svenska, arbetare har 35-timmars arbetsvecka och 7 veckors semester, eller till Spanien eftersom det där är i praktiken omöjligt att säga upp en person med fast anställning. Med tanke på att svenskt jordbruk är den viktigaste källan till utsläpp av bland annat kadmium och fosfor, som bidrar till övergödningen i Östersjön, så bör vi snarast öka miljökraven på jordbruket, t.ex. genom att, som Folkpartiet föreslagit, införa en skatt på det kadmium som ingår i vissa typer av konstgödsel.

LENNART ADELL KIND (FP)
SANDSBRO