Lobbyn

Växjö satsar på ökat entreprenörskap i skolan

Lobbyn Artikeln publicerades

I tider av hög ungdomsarbetslöshet är det av största vikt att ge dagens ungdomar de bästa förutsättningarna för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden i fram­tiden. Skolans uppgift är inte bara att utbilda elever med teoretiska kunskaper, utan också att förbereda dem för ett aktivt yrkesliv, skriver Rene Jaramillo (KD), Oliver Rosengren (M), Jimmi Jonsson (FP) och Sarchel Mohammed (C).

Sverige behöver fler företagare som kan skapa jobb. För dagens unga är det inte omöjligt att det i fram­tiden kommer att vara lika självklart att starta eget som att söka jobb.
Sveriges ekonomiska­ utveckling under 1900-talet är till stor del grundad i att vi har haft flera duktiga, drivande innovatörer och entreprenörer som utvecklat idéer och produkter. Vår framgångsrika exportindustri bygger på att männi­skor har vågat satsa på att starta och driva egna företag. Ett starkt näringsliv bidrar i allra högsta grad till ett starkt välfärdssamhälle.
I tider av hög ungdomsarbetslöshet är det av största vikt att ge dagens ungdomar de bästa förutsättningarna för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden i framtiden. Skolans uppgift är inte bara att utbilda elever med teoretiska kunskaper, utan också att förbereda dem för ett aktivt yrkesliv. Av den anledningen har gymnasie­nämnden i Växjö beslutat att satsa på entreprenörskap på våra skolor.
Under innevarande budgetår kommer vi att sats­a på att öka samarbetet med Ung Företagsamhet, i syfte att långsiktigt öka andelen elever som driver UF-företag under sin utbildningstid i våra kommunala skolor.
Ett exempel på kommande satsningar är Inno­vation Camp, där hundratals elever­ deltar i en kreativ workshop som syftar till att träna samarbetsförmåga och handlingskraft samt stärka deras vilja att vara mer företagsamma. Målsättningen under 2013 är att kursen Entreprenörskap ska erbjudas till 100 procent av våra elever, och alla kursdeltagare ska driva ett UF-företag under studietiden. Den långsiktiga målsättningen för 2015/16 är att 40 procent av en årskull driver UF-företag under studietiden. För att stötta eleverna i deras företagande anställer vi UF-koordinatorer på varje skola. Alla elever ska få de bästa förutsättningarna, och koordinatorerna ska arbeta för dem som i?dag driver egna UF-företag samt med de som behöver inspiration för att ta steget att initiera utvecklingen av deras idéer och drömmar!
Viktiga faktorer för att lyckas med vårt arbete är att skapa de bästa förutsättningar genom ökade kunskaper kring UF-företagande, motivation och inspiration. Skolan, lärarna och eleverna behöver allt stöd för att samverkan ska fungera i dess maximala potential!
Vi är övertygade om att en tidig introduktion till entreprenörskap och företagande kan öka ungas motivation att starta eget i framtiden.
Vårt samhälle behöver fler entreprenörer som vågar satsa, anställa och utveckla idéer och produkter. Det är vår uppgift som skolpolitiker att främja detta och därför är vi stolta över de satsningar som vi nu gör i gymnasienämnden i Växjö.
Rene Jaramillo (KD)
Oliver Rosengren (M)
Jimmi Jonsson (FP)
Sarchel Mohammed (C)