300 år gammalt vrak identifierat

Historia (TT) Artikeln publicerades

Vraket som vilar under Marinmuseum i Karlskrona är med största sannolikhet örlogsskeppet Prins Carl, enligt ett pressmeddelande från museet.

Det var under två veckor i höstas som dykningar genomfördes för att bland annat göra arkeologiska dokumentationer och prover av vraket. Museichefen Ingrid Roth Hall konstaterar att resultatet är överraskande.

Prins Carl sträcker sig över 300 år tillbaka i tiden och var bland annat med i en expedition mot Danmark år 1700 samt under slagen vid Möen och Femern några år senare.

Vrakdelarna kan observeras av museets besökare via en tunnel som går under vattnet.

Fakta: Prins Carl

Fakta: Prins Carl

TT

Örlogsskeppet Prins Carl, som tidigare namngavs till Sverige följt av Göta Rike, byggdes i Kalmar av Gunnar Roth och sjösattes i augusti 1684.

Skeppet, som var ungefär 50 meter långt och 12 meter brett, användes i flera slag. Det var ett så kallat linjeskepp som tillsammans bildade linjer och avfyrade mot samma håll, men som var uppdelade i olika ranger.

Prins Carl tillhörde första rangens slagskepp. År 1714 bestod skeppet av 86 kanoner och rymde över 500 båtsmän och 100 soldater.

Källa: Marinmuseum

Visa mer...