90-årig kvinna fick rätt till mer städning – kommunen överklagar

Växjö/Ljungby Artikeln publicerades
Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT

Städning varannan eller var tredje vecka hemma hos den 90-åriga kvinnan i Kronoberg, det är intervallerna som nu blir en fråga för kammarrätten att avgöra. Ljungby kommun har bestämt sig för att överklaga domen från förvaltningsrätten i Växjö som gav kvinnan rätt till mer städning.

Det var i slutet av augusti förvaltningsrätten meddelade att 90-åringen hade rätt till städning hemma varannan vecka för att hon skulle uppnå skälig levnadsnivå.

– Det är en social rättighet att få ha sitt hem rent efter att ha jobbat och slitit hela sitt liv, var kvinnans argument när hon genom sin son överklagade Ljungby kommuns beslut att bara städa var tredje vecka.

Kommunen menade att så ser praxis ut och att det inte fanns några särskilda skäl, medicinska eller andra, som gjorde att det behövde städas oftare.

Men förvaltningsrätten menade annorlunda efter att ha tolkat socialtjänsten. Då kvinnan inte hade någon förmåga alls att själv städa så skulle hon ha rätt till en insats från kommunens sida varannan vecka för att uppnå skälig levnadsnivå.

Ljungby kommun uppger för tidningen Smålänningen att det är högst troligt med en överklagan, man vill se ärendet prövat i Kammarrätten.

Idag har kommunen satt en praxis på städning var tredje vecka om det inte finns särskilda skäl och ändras den genom domstolsutslagen så måste fler få sina insatser ändrade.

– Varje dag möter vi människor som är i behov av hjälp för att kunna leva utifrån en skälig levnadsnivå som inte kan föra sin egen talan. Det innebär att vi ibland hjälper personen att ansöka om mer hjälp än den själv tänkte från början. Ibland ger vi avslag för att man ansöker om för mycket hjälp. Det är därför det är viktigt att vi har en tydlighet i rättspraxis som vi kan luta oss mot, förklarar socialförvaltningens verksamhetschef Greger Larsson till tidningen.