SD: ”I skolan behövs mer ordning och reda”

Växjö Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna i Växjö vill göra den psykiska ohälsan till valfråga. Ämnet har inte prioriterats tillräckligt av politikerna, menar Sara Johansson (SD).

En av de viktigare frågorna i samhället just nu är att bryta psykisk ohälsa bland ungdomar, framhåller Sara Johansson, som är socionom till yrket.

Hon står på fjärde plats på Växjö kommuns lista och har nyligen hoppat av som ordförande.

– Ungdomen är vår framtid. Partiet och vårt ungdomsförbund lyfter frågan och har gjort det på ett bra sätt, säger hon.

Socionom Sara Johansson (SD) tycker att det har gjorts för lite för att motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
Foto: URBAN NILSSON
Socionom Sara Johansson (SD) tycker att det har gjorts för lite för att motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Konkret handlar det om att återanställa skolkuratorer och satsa på elevhälsan. Dagens utvecklingssamtal kan kompletteras där skolkuratorn är närvarande.

Lärarnas status måste också återupprättas.

– Skolan är viktig och det behövs mer ordning och reda. Läraren får i dag ta väldigt mycket av dessa delar med psykisk ohälsa.

Vad ser du för orsaker till den ökande psykiska ohälsan?

– Många bär på rädsla och ångest. Tjejer kan till exempel inte gå hem från stan utan att vara rädda. Vi har en våldtäktsstatistik som är oroande. Dessutom saknas skyddande nätverk i dag. Det är mycket att man ska klara sig själv.

Hon upplever att samhället är stressande vilket påverkar föräldrar negativt.

– Folk har för lite tid.

Sverigedemokraterna förordar en stärkt psykiatri med väntetider på högst 14 dagar.

Många partier har lyft den psykiska ohälsan och det har talats om det ganska länge. Att Sverigedemokraterna också fokuserar på ämnet beror på att det händer för lite, menar Sara Johansson.

– Mycket prat, men det har inte gjorts så mycket.

Sara Johansson tycker att kommunen bättre måste samverka med brukarorganisationerna, som exempelvis Attention och Spes. Här finns goda kunskaper som kan tas tillvara.

Inför höstens val tror Sara Johansson att partiet kan få ett ordentligt lyft i kommunfullmäktige.

– Jag tror på minst sju ledamöter och kanske fler och då får vi bra representation i nämnder.

fakta

Sverigedemokraternas fem viktigaste vallöften

Vi bad partierna avlägga fem vallöften. Det här lovar Sverigedemokraterna:

Psykisk ohälsa

Partiet lovar fler skolkuratorer i Växjö kommun. Den psykiska ohälsan och självmordsfrekvensen bland unga har ökat dramatiskt de senaste tio åren, påpekar Sverigedemokraterna. En åtgärd är att se till att det alltid ska finnas en kurator på plats och även en skolsköterska i skolan. När det hålls utvecklingssamtal mellan lärare och elev är det naturligt med närvaro av en skolkurator.

Äldreomsorg

Gratis trygghetslarm för de äldre i Växjö kommun. Det utlovar Sverigedemokraterna. Ett larm ökar tryggheten och därmed möjligheten att kunna bo hemma längre. Flera äldre har svårt ekonomiskt, att slippa den kostnaden underlättar för de med låg pension. Även vårdkostnader kan sjunka då insatsen vid olyckor/sjukdomsfall görs tidigt.

Levande landsbygd

Landsbygd och stad måste bättre kopplas ihop, menar Sverigedemokraterna. Det är viktigt att öka möjligheterna att kunna bosätta sig på landet och öka företagsamheten utanför stadskärnan. Partiet vill satsa på byskolor och ge möjlighet till fritidssysselsättningar på landsbygd. Satsa på kulturlotsar som ser till att föra vårt kulturarv vidare, mycket tappas mellan generationerna. Målet är levande landsbygd.

Mångkulturellt bokslut

Växjö kommun skall öppet redovisa för invandringens kostnader anser Sverigedemokraterna. För att återfå förtroendet i ekonomin för invandringen behöver samtliga kostnader och även de följder som invandringen fått i kommunen lyftas fram och redovisas av politikerna.

Stoppa islamiseringen

Kommunen ska värna demokrati, lag och ordning samt jämställdhet, betonar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas driver politiskt och på riksnivå frågan om ett totalstopp för böneutrop i kommunerna. Ett stopp för böneutrop hindrar inte den som vill fortsätta att tro. Istället stoppar det religiös påverkan och bidrar till jämställdhet mellan män och kvinnor.

Visa mer...

fakta

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas valresultat 2014

Riksdagen: 12,9 %

Enligt senaste opinionsundersökningen , juli-18: 22,,5 %

Riksdagsvalet i Kronoberg 2014: 15,6 %

 

Kommunvalen 2014:

Alvesta 14,4 %

Lessebo 13,6 %

Ljungby 10,8 %

Markaryd 9,8 %

Tingsryd 11,6 %

Uppvidinge 15,4 %

Växjö 7,6 %

Älmhult 8,5 %

Regionvalet 9,6 %

 

Kort om partiets roll lokalt:

Sverigedemokraterna har sitt starkaste fäste i de mindre kommunerna i länet. I Alvesta saknas representation i fullmäktige på grund av avhopp. I Älmhult råder en situation där partiet fungerar som vågmästare mellan blocken.

Toppnamn

Riksdagslistan

1. Jimmie Åkesson, Sölvesborg.

2. Mattias Karlsson, Uppvidinge.

Julia Kronlid, Täby.

 

Regionlistan:

Melena Jönsson, Södra Ljunga.

Jeanette Schölin, Virestad.

Iréne Augustsson, Ryd.

Visa mer...

ALLA NYHETER OM VALET HITTAR DU HÄR