Nej till cannabisodling för smärtlindring

Brott Artikeln publicerades

För att lindra kroniska smärtor odlade och brukade Andreas Thörn cannabis. En nödhandling, ansåg tingsrätten, men hovrätten dömde honom för narkotikabrott.

Nu fälls han av Högsta domstolen, som fastslår att det är olagligt – svåra smärtor till trots.

Högsta domstolen (HD) konstaterar att Andreas Thörn visserligen befunnit sig i en nödsituation, men att det ändå inte har medfört att cannabisodlingen varit tillåten. Dock anser HD att ”de speciella omständigheterna kring gärningen” gör att han ska dömas för ringa narkotikabrott.

Thörns juridiska ombud Victor Regnér tycker att domen är välskriven och att HD har gjort en mycket grundlig utredning av ärendet.

”För Andreas har detta varit en upprättelse och en bekräftelse från rättsväsendets sida att han befunnit sig i en svår situation och att han inte kunnat få någon hjälp från sjukvården”, skriver Victor Regnér, i en kommentar till TT.

HD tar fasta på en rad förmildrande omständigheter och sänker bötesbeloppet till 40 dagsböter à 130 kronor, totalt 5 200 kronor.

Vid 15 års ålder bröt Thörn nacken i en mc-olycka, och han är sedan dess förlamad från bröstet och nedåt. För ungefär tio år sedan började smärtorna bli allt värre, men inga läkemedel hjälpte. Då började han i stället att odla cannabis i tvättstugan, som han sedan intog i form av olja.

Efter att ha blivit friad i tingsrätten dömdes mannen i hovrätten till villkorlig dom och dagsböter för narkotikabrott.

Andreas Thörn har fått rätt av Läkemedelsverket att hämta ut cannabis på recept, så HD:s beslut kommer inte att få någon betydelse för honom rent medicinskt.

– Både rättsprocesserna och kampen för att få cannabis på recept har varit krävande. Det har kostat på och jag har fått betala ett högt pris. Men i slutändan har jag ju nått dit jag vill, säger han till SVT Nyheter. (TT)