Personal kränkt – livsmedelsbutik riskerar böter

Markaryd Artikeln publicerades
En livsmedelsbutik i Markaryds kommun hotas av vite på 50 000 kronor.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
En livsmedelsbutik i Markaryds kommun hotas av vite på 50 000 kronor.

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder i en livsmedelsbutik i Markaryds kommun där kunder hotar och kränker butikens personal. Om inte arbetsgivaren förbättrar miljön för sina anställda hotar ett vite på 50 000 kronor.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att butiken i onormalt stor utsträckning drabbas av stölder som inte polisanmäls och att personalen ofta blir kränkt av kunder och utsätts för hot. Personalen känner sig otrygg på sin arbetsplats och upplever ingen stöttning av arbetsledningen.

Personalen uppger också problem med arbetsbelastningen som kan leda till ohälsa. När personal kallas in med kort varsel vid sjukfrånvaro kan det hända att de får utföra arbetsuppgifter som de vanligtvis inte utför och som de saknar utbildning för. Arbetstagarna känner sig då osäkra på vilka uppgifter som ska utföras av vem samt hur och när uppgifterna ska utföras.

För att slippa vite på 50 000 kronor ska arbetsgivarna före den 15 januari bland annat ha gett de anställda kännedom om säkerhetsrutinerna på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket betonar också vikten av att rapportera alla olyckor och tillbud som inträffar i butiken för att kunna åtgärda risker i arbetsmiljön.