Tele2 och Comhem går ihop

Stockholm Artikeln publicerades

Mobiloperatören Tele 2 och bredbandsoperatören Com hem går samman i ett gemensamt bolag, skriver företagen i ett pressmeddelande.

Både aktieägarna och konkurrensmyndigheter måste dock godkänna affären.

– Det här är i första hand till fördel för konsumenterna som får tillgång till ett brett utbud av tjänster, säger Com hems vd Anders Nilsson, som kommer att bli vd i "nya" Tele 2, till TT.

Samuel Skott, vd på Tele 2 Sverige, fyller i:

– Poängen med den här affären är att vi blir starkare tillsammans och kan erbjuda alla digitala tjänster som konsumenter och företag i Sverige vill ha.

Enligt företagens beräkningar ger affären synergieffekter på 450 miljoner kronor i besparingar och lika mycket i ökade intäkter, enligt Samuel Skott.

Sammanslagningen sker genom en aktiebolagsrättslig fusion, vilket innebär att Com hem tas över av Tele 2.

Tele 2 betalar Com hems aktieägare 6,6 miljarder kronor kontant plus aktier vilket innebär ett ägande i Tele 2 på 26,9 procent av aktierna.

Com hems styrelse rekommenderar enhälligt att aktieägarna röstar för en fusion, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Genom att skapa en operatör för både mobilt och fast nätverk ser styrelsen bland annat möjligheter för synergieffekter på 900 miljoner kronor inom fem år.

“Samgåendet är det bästa möjliga nästa steg för båda bolagen då det kommer att göra det möjligt för oss att möta morgondagens efterfrågan och släppa loss kraften för den bästa möjliga digitala livskvaliteten i Sverige", säger Com hems vd Anders Nilsson i ett pressmeddelande.

Nilsson får rollen som koncernchef i det nya bolaget.

De båda styrelserna ingick den 9 januari 2018 ett fusionsavtal och antog samma dag en gemensam fusionsplan enligt vilka Tele2 och Comhem har enats om ett samgående av bolagen genom fusionen.

För att sammanslagningen ska gå igenom krävs att aktieägarna vid respektive bolagsstämma säger ja.

Tele 2:s och Com hems största aktieägare Kinnevik, som har 30,1 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Tele2 och 18,7 procent av aktierna och rösterna i Com hem, kommer att rösta ja för fusionen, skriver Com hem och Tele 2 i pressmeddelandet.

Konkurrensmyndigheter behöver också godkänna affären.