Växjös nye biskop heter Sven Thidevall

Nyheter Artikeln publicerades

- Vi är inte längre en kyrka som omfattar alla och tanken att vi skall bli det är en illusion.

Växjös nye biskop Sven Thidevall har en realistisk syn på Svenska kyrkans framtid. Även om Växjö stift tillhör de mer kyrksamma och mer medlemstrogna räknar han inte med att antalet medlemmar skall öka.
De goda siffrorna i Växjö stift ser han som en enorm tillgång och ett bra utgångsläge men utmaningarna i stift och församlingar skiljer sig inte åt.
Sven Thidevall vill förändra Svenska kyrkans självbild.
- Vi omfattar en majoritet och det är stort. De flesta kyrkor avundas oss. Vi behöver tänka om och göra något bra av det vi har. Sköter vi oss väl kan kurvan över utträden plana ut. Det skulle betyda att vi fortfarande är en majoritetskyrka. Det är en möjlighet men inte säkert.
Att tacka ja till att bli biskop i Växjö var inget självklart.
- Min hustru och jag tvekade länge och tackade inte ja förrän i sista sekund. Vi kunde inte bestämma oss utan att Gud är med i processen. Det blev en övning i tillit.

En ny biskopsroll
Sven Thidevall ser att ett av problemen med att bli biskop är att förväntningarna på honom inte stämmer med den moderna biskopsrollen. Arbetsmiljöfrågor är ett bra exempel. Hans möjlighet att ingripa när konflikter uppstår är begränsade. Arbetsgivaransvaret ligger lokalt på församling och samfällighet.
- Biskopen har få instrument för detta och stiftsstyrelse och domkapitel behandlar endast frågor som gäller tro, bekännelse och lära. Men det ger möjlighet till samtal som kan leda framåt.

Konfliktlösare
Uppdraget att som stiftsadjunkt i Strängnäs stift vara konfliktlösare har han haft i avtal mellan stiftet och församlingarna. Då har han kunnat gå in på kyrkorådens uppdrag och haft tillgång till beslutsprocessen i församlingar och samfälligheter.
Hans uppväxt i ungkyrklighetens Mälardal ger ett annorlunda utgångsläge för kyrkans ödesfrågor.
- Ungkyrkorörelsen uppmärksammade tidigt att kyrkan befann sig i ett krisläge och borde lämna gamla arbetsformer.
Som biskop vill han vara inspiratör snarare än administratör. Men kontorstider kan bli ett problem eftersom han är utpräglad kvällsmänniska.
- Vill man ha ett bra svar är det inte smart att ringa före klockan nio.

Järnvägar
Hans doktorsavhandling handlade om 1900-talets kyrkohistoria med problemen kring statskyrka och folkkyrka. Han har också intresserat sig för den självbild som församlingsinstruktionerna ger.
Får han en stund över går hans tankar gärna till gamla järnvägar; en hobby och ett intresse som han delar med sin företrädare Anders Wejryd.