Metall från kremeringar gav miljoner

Begravingar Artikeln publicerades
Mer än 6,5 miljoner kronor var värdet på metall som samlats ihop efter kremeringar i Limhamn.
Foto: ANNA HÅLLAMS / TT
Mer än 6,5 miljoner kronor var värdet på metall som samlats ihop efter kremeringar i Limhamn.

Drygt 6,5 miljoner kronor. Det är värdet på den metall som samlats ihop och sålts efter kremeringar i Limhamn i Malmö under två års tid.

Totalt återvanns cirka 20 ton metaller från landets krematorier i fjol.

– Det är glädjande att kunna bidra med så mycket pengar till en sådan viktig verksamhet som den Allmänna arvsfonden utövar, säger Sven-Erik Perlman Aspeklev, kyrkogårdschef vid kyrkogårdsförvaltningen i Malmö.

Skrotet som krematoriet samlat in under två år vägde nästan tre ton, då det skickades för återvinning. Enligt Perlman Aspeklev är det speciellt guld, palladium och platina som har ett stort värde. Men största delen av metallskroten bestod av järn och zink, som har ett betydligt lägre värde.

Skiljs från askan

När kremationen är färdig samlas allting som blivit kvar i en plåtlåda som sedan sätts i en askberedare. Där bereds askan så att den ska kunna komma ner i urnan. I samband med den processen särskiljs metallen från askan, som sedan läggs i speciella behållare i väntan på att återvinnas.

Totalt återvanns nästan 20 ton metall från svenska krematorier under 2018, varav 282 kilo var ädelmetaller.

Lag på återvinning

Från och med juli 2016 måste alla metaller från kremationer återvinnas enligt begravningslagen. Hela överskottet från metallåtervinningen går till Allmänna arvsfonden som sedan delar ut pengarna till föreningar och organisationer som arbetar med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

– Tidigare sade lagen att det som gick att få ner i urnan skulle ner där. Då hamnade rätt mycket i urnan, säger Sven-Erik Perlman Aspeklev.

Fakta

Fakta: Återvunnen metall från krematorier

2018 hämtades 22 ton skrot från svenska krematorier, varav 19,6 ton kunde återvinnas.

282 kilo var ädelmetaller.

7 019 kilo var titan.

11 013 kilo var skrapjärn.

1 318 kilo var övrig metall.

Mellan november 2016 och oktober 2017 återvanns 30,6 ton metall, till ett värde av 80 miljoner kronor. Den siffran är dock inte helt jämförbar då krematorier hade kunnat ha sparat metall från tidigare.

Källa: Svenska kyrkan

Visa mer...

Fakta

Fakta: Återvunnen metall från krematorier

Sådana delar av stoftet som inte har förbränts vid kremeringen ska tillföras askurnan.

Metall som inte har förbränts vid kremeringen ska skiljas från askan efter stoftet och återvinnas. Utsortering får inte göras efter det att askan tillförts askurnan.

Metallerna ska återvinnas genom att de upparbetas till nya produkter, material eller ämnen som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial.

Innehavaren av krematoriet ska tillföra Allmänna arvsfonden ersättning från återvinningen efter det att innehavarens kostnader för återvinningen dragits av. Om kostnaderna för återvinningen överstiger intäkterna, ska huvudmannen för begravningsverksamheten stå för den kostnaden. Detta utgör en kostnad för begravningsverksamheten.

Källa: Lag (2016:560)

Visa mer...