Pedagog som skrev "klant" olämplig som lärare

Nybro Artikeln publicerades

Den fritidspedagog som i november förra året skrev "klant" i pannan på en elev är inte lämplig som lärare. Därför varnas han nu.

Ett kommunalt fritidshem var på utflykt när pedagogen skämtade om att den som först blötte ner sig skulle få en skylt med "dagens klant" när de kom tillbaka. Enligt läraren ska de två barn som blött ner sig ha kommit till honom med var sin tuschpenna när de kom tillbaka till fritids. De bad honom skriva klant i pannan på dem och läraren gjorde det på den ena.

Läraren beskriver det hela som en stressad situation och att han insåg snabbt att det var dumt gjort. Han stängdes av från jobbet i några dagar och fick en skriftlig varning från arbetsgivaren. Barn- och elevombudsmannen har tidigare beslutat att ett skadestånd på 10 000 kronor till eleven skulle betalas ut och det kravet har kommunen medgett.

Nu har ärendet tagit ännu ett steg. Skolinspektionen anmälde händelsen till Lärarnas ansvarsnämnd, som ger pedagogen en varning. Nämnden kan varna och dra in lärarlegitimation när kränkande behandling har ägt rum. De anser i det här fallet att eleven har kränkts och att läraren har visat sig vara mindre lämplig att bedriva undervisning.