Opinion

Funktionshindrade ska ha rätt till bra assistanshjälp

Gunnar Nordmark

LSS är en av det moderna Sveriges stora frihetsreformer. Det var den liberale partiledaren och socialministern Bengt Westerberg som drev igenom den reform, som idag ger omkring 16 000 funktionshindrade möjlighet till assistans och därmed till ett liv i större frihet och med större värdighet.

Nu hotas denna frihet av vår S-ledda regering, som vill spara pengar på en av de mest utsatta och röstsvaga grupperna i Sverige. I sitt regleringsbrev till försäkringskassan ger regeringen uppdraget, att radikalt minska på antalet assistanstimmar. I regeringens förslag till budget för 2017 smyger man in försämringar. Man motiverar detta med att man vill stoppa fusket med assistansersättningen.

Ann-Marie Begler, chef för Försäkringskassan talar om ”Manipulationer och brottslighet…”. Finansministern säger att kostnaderna måste sänkas. Statsministern vill stävja ”missbruket med personlig assistans.”

En av ”fuskarna” som ska sättas åt är Selma. Hon är fyra år. Hon är född med en hjärnsjukdom som gör att hon inte kan prata. Hon kommer aldrig att lära sig gå och hon måste sondmatas, eftersom hon inte kan äta själv.

Selma har svårt att svälja, så ibland får hon vatten i lungorna. Hennes epilepsi gör att hon kan behöva akutmedicineras. Kort sagt; Selma som tycker att Babblarna är något av det roligaste som finns på TV, så roligt att hon ibland får krampanfall, är i behov av ständigt assistans och tillsyn av personer som känner henne. Båda Selmas föräldrar arbetar, men ägnar all övrig tid åt Selma. De har behov av avlastning. Selma och hennes föräldrar är givetvis inga fuskare

Från och med i vår nekas Selma assistans. Selma är en av många. Selmas förtvivlade föräldrar är bara två av många, som oroas för vad som ska ske när eller om man förlorar assistansen. Runt om i Sverige sitter tusentals personer med samma förtvivlan och samma oro.

Regeringen försöker föra opinionen bakom ljuset när den talar om utbrett fusk. Förra året gjordes 38 polisanmälningar om fusk. 2 ledde till fällande dom. Det är alltså långt mindre än en promille som fuskat. Därför säger vi Liberaler att det är en ynklig regering, som utmålar de som får assistansersättning och de hundratals företag som erbjuder assistans som bidragsfuskare.

För oss liberaler är det självklart att Sveriges funktionshindrade och deras familjer inte ska behöva oroa sig för en försämring av assistansersättningen. För oss liberaler kommer det alltid vara lika självklart att rätten till ett så gott och bra liv som möjligt, även gäller människor med stora funktionshinder.

Vi liberaler kommer att göra allt vi kan för att Sveriges funktionshindrade även i fortsättningen ska ha rätt till en god och generös assistansverksamhet. Vilka andra partier är beredda att göra detta?