Opinion

Sänkta hastigheter drabbar länets pendlare

Sven Sunesson, regionråd Region Kronoberg, Thomas Haraldsson, kommunalråd Alvesta kommun, Carina Bengtsson, kommunalråd Ljungby kommun, Anders Jonsäng, kommunstyrelsen Lessebo kommun, Sven Jansson, kommunstyrelsen Markaryds kommun, Anna Johansson, kommunstyrelsen Tingsryds kommun, Åke Carlson, kommunalråd Uppvidinge kommun, Per Schöldberg, kommunalråd Växjö kommun, Elizabeth Peltola, kommunalråd Älmhults kommun ,
Centerpartiet gillar inte att hastigheten sänks på några av länets viktigaste vägar. Däremot välkomnar de Trafikverkets satsning på att hela sträckan av väg 25 genom länet ska få mitträcke.
Foto:Arkivbild
Centerpartiet gillar inte att hastigheten sänks på några av länets viktigaste vägar. Däremot välkomnar de Trafikverkets satsning på att hela sträckan av väg 25 genom länet ska få mitträcke.

Att öka säkerheten och tryggheten i länets trafik- och vägsystem är en fråga som berör i princip alla kronobergare. Frågan har diskuterats i media mest angående väg 30, men berör flera vägar i hela länet.

När Trafikverket nu sätter ned foten och vill genomföra en hastighetssänkning från 90 km/h till 80 km/h på flera av våra viktigaste vägar i länet anser Centerpartiet att det ger problem för utvecklingen av länet. Sänkta hastigheter förlänger restiden, och drabbar därför pendlare och boende runt om i länet.

Men tyvärr ser vi också att underlaget för att genomföra åtgärderna i flera fall är bristfälligt och rent av felaktigt.

Varför har Trafikverket satt en strikt gräns vid 2 000 fordon/dygn för att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h på icke mötesseparerad väg? Detta utan någon som helst motivering.

Trafikverkets trafikflödesmedel kan ifrågasättas. Ett exempel är sträckan på riksväg 23 mellan Drättinge och gränsen till Kalmar län, som har fått ett angivet trafikflöde på 4 200 fordon/dygn. Det stämmer i ena änden av sträckan medan trafikflödet på gränsen mot Kalmar län i själva verket endast är 1 300 fordon/dygn. Varför ska då hela sträckan få en sänkning till 80 km/h?

Trafikverket bör också ta hänsyn till flera parametrar än enbart trafikflödet.

Det handlar om det finns viltstängsel, utformningen av sidoområdet, sikt, bredden på vägen, hastigheten på anslutande vägar samt mängden olyckor eller tillbud på sträckan.

Varför inte också pröva möjligheten att införa flexibla hastigheter, med en sänkning under dygnets mest trafikerade timmar för att sedan återgå till ”normal” hastighet?

Vägarna och järnvägarna inom regionen har många flaskhalsar. Att i detta sammanhang försämra restiderna för person- och godstransporter i det funktionellt prioriterade vägnätet genom att sänka hastigheterna i stället för att öka trafiksäkerheten genom investeringar vore direkt olämpligt.

Det finns många frågetecken kring den föreslagna hastighetssänkningen på väg 23 Drättinge-gränsen Kalmar län, väg 29 länsgränsen Blekinge-Djuramåla, väg 126 Gottåsa-Bredhult, väg 582 Kånna-Granet och väg 897 Sandsbro-Eket.

Det är också relevant att göra en individuell bedömning av väg 30 Tunatorp-länsgränsen mot Jönköping, väg 31 Nottebäck-länsgränsen mot Jönköping och väg 120 Urshult-Holmahult. Här ligger fordonsflödet på gränsen och då blir det svårt att avgöra om en hastighetssänkning är befogad.

Det finns även positiva inslag i Trafikverkets planer. Till vår glädje kommer hela sträckan av väg 25 genom länet att få mitträcke. Vi förutsätter att det arbetet fortsätter även utanför länet.

Det väger emellertid inte upp det faktum att Trafikverket istället för att rusta upp och höja säkerheten på flera av länets viktigaste vägar väljer den defensiva hastighetsbegränsningen för att öka trafiksäkerheten.

Det går tvärs emot vår ambition att utveckla Region Kronoberg. Centerpartiet vill inte se sänkta hastigheter på vägarna. Vi vill se bättre vägar!