Opinion

SD – och demokratin

Ingemar Haraldsson ,
Ingemar Haraldsson skriver om Sverigedemokraterna och demokratin.
Ingemar Haraldsson skriver om Sverigedemokraterna och demokratin.

Många oroar sig för Sverigedemokraternas framgångar i opinionen. Till stor del är detta ett resultat av de andra partiernas behandling av dem.

I en demokrati ska man bemöta dem som har andra uppfattningar med respekt och möta dem i en öppen debatt. I stället för att kritiskt granska SD:s argument isolerade man dem och berövade dem allt inflytande. Det sker även i Kronoberg. Många tror då att SD har rätt och de andra försöker mörka deras förslag och uttalanden. Resultatet blev ökat stöd för Sverigedemokraterna i opinionen.

I förra valet fick varken Alliansen eller s+mp+v någon egen majoritet. Om Alliansen hade velat hade de kunnat fortsätta att regera med stöd av SD, som brukar stödja dem i de flesta frågor. Men det hade krävts förhandlingar med dem, med utgångspunkt från att SD har en ståndpunkt i flyktingfrågan som inget av de andra partierna delar. . Men kanske kunde man enats om förslag där även SD fått ett visst avtryck mot att de utlovat stöd i viktiga frågor. De hävdar exempelvis att det vore bättre att hjälpa flyktingarna i deras närområden än att ta hand om dem här. Där har de rätt. För samma kostnad kunde man då hjälpa betydligt fler behövande samtidigt som tillströmningen hit skulle minska.

Antag att vi hade organiserat ett stort flyktingläger i Libanon eller Nordafrika med svenska pengar och där vi ansvarade för säkerheten. I största möjliga utsträckning skulle flyktingar själva där få bygga sina bostäder, sköta service och sjukvård åt sig själva, och även bidra till sin egen säkerhet och om möjligt till sin försörjning. Naturligtvis skulle vi svara för planering, samordning och finansiering. När ett sådant läger upprättats kunde vi skicka en del av de asylsökande dit. Och de som kommit dit utan omvägen över Sverige hade sluppit att riskera livet i färden över Medelhavet och sluppit att göda kriminella människosmugglare. Och vi vanliga svenskar hade sluppit känna oss delansvariga för massdöden på Medelhavet.

Efter valet valde Alliansen att avgå. Stefan Löfvén hade på samma sätt som ovan föreslagits kanske kunnat säkra stöd även från SD i vissa frågor. Att SD i stället valde att blockera varje förslag som gick dem emot kan ses som ett desperat drag efter den nonchalans de bemöttes med.

Även på andra sätt kan vår flyktingpolitik förbättras. Om Migrationsverket skickar handläggare till ambassaderna i länder vid Medelhavet så kan de lättare välja ut de mest behövande och utesluta de mest misstänkta. Samtidigt kan folk lättare rekryteras till våra bristyrken. De som då beviljats asyl i Sverige eller fått inresetillstånd kunde då på säkert sätt ta sig hit. Både vi och flyktingarna själva hade tjänat på ett sådant förfarande.

Vi kan med rätta kritisera SD för bristande demokratiskt sinnelag. Men de försöker i alla fall hålla rent och utesluta rötägg. Då måste vi kräva demokrati och hänsyn även av de andra partierna.