Sverige & världen

Tomma platser på polisutbildningen

Fakta: Platser och studenter

Polisen Artikeln publicerades

Trots över 6 500 sökande till 550 platser på polisutbildningen består höstterminens nya kull av 24 färre studenter än planerat. Det är andra terminen i rad som utbildningsplatserna inte fylls. I den kull som påbörjade utbildningen i januari var det 43 av 300 platser som inte fylldes.

– Den här trenden med tomma platser tycker jag är oroväckande eftersom vi är i skriande behov av varje extra polis, säger Lena Nitz till TT.

Nästa år ska ännu fler polisstudenter tas in – först 800 till vårterminen och sedan ytterligare 800 till höstterminen.

Men trots årets problem tror man vid Polismyndigheten inte att det blir svårt att fylla alla platser. Närmare 8 400 personer har sökt till vårterminen 2017 och nästan 4 000 har kallats till tester hos Rekryteringsmyndigheten.

– Det kommer absolut att finnas 800 i det underlaget som kommer att kunna erbjudas en studieplats, säger Hanna Lagerholm, tillförordnad sektionschef vid Polismyndighetens HR/kompetens.

Risken att fortfarande stå med tomma platser tre veckor in på terminen – den tidpunkt vid vilken man sätter stopp för efterantagningar – tänker myndigheten minimera med hjälp av årets lärdomar.

– Vi behöver bland annat bli bättre på att ha ett större reservuttag, säger Hanna Lagerholm till TT.

Årets tomma platser ska inte bero på att för få sökande hållit måttet.

– Alla som klarade sökningarna har inte tillhört reservgruppen. Vi hade kunnat göra den gruppen större, vilket är en lärdom att ta med oss för nästa antagningsprocess, säger Lagerholm.

En annan lärdom är att man behöver ha en bättre dialog med reserverna så att de inte är för snabba med att gå vidare med andra planer.

En tajtare dialog mellan de tre lärosätena i Växjö, Stockholm och Umeå skulle också kunna innebära att studenter i högre utsträckning kan byta platser med varandra under de tre första veckorna. Tanken är att det ska göra det möjligt för fler att tacka ja i ett sent skede, enligt Hanna Lagerholm.

Lena Nitz är kritisk till varför Polismyndigheten inte dragit alla dess lärdomar tidigare så att man sluppit tomma utbildningsplatser två terminer i rad – i en tid då alltfler anser att det finns ett behov av flera tusen fler poliser.

TT

Trots över 6 500 sökande till 550 platser på polisutbildningen består höstterminens nya kull av 24 färre studenter än planerat. Det är andra terminen i rad som utbildningsplatserna inte fylls. I den kull som påbörjade utbildningen i januari var det 43 av 300 platser som inte fylldes.

– Den här trenden med tomma platser tycker jag är oroväckande eftersom vi är i skriande behov av varje extra polis, säger Lena Nitz till TT.

Nästa år ska ännu fler polisstudenter tas in – först 800 till vårterminen och sedan ytterligare 800 till höstterminen.

Men trots årets problem tror man vid Polismyndigheten inte att det blir svårt att fylla alla platser. Närmare 8 400 personer har sökt till vårterminen 2017 och nästan 4 000 har kallats till tester hos Rekryteringsmyndigheten.

– Det kommer absolut att finnas 800 i det underlaget som kommer att kunna erbjudas en studieplats, säger Hanna Lagerholm, tillförordnad sektionschef vid Polismyndighetens HR/kompetens.

Risken att fortfarande stå med tomma platser tre veckor in på terminen – den tidpunkt vid vilken man sätter stopp för efterantagningar – tänker myndigheten minimera med hjälp av årets lärdomar.

– Vi behöver bland annat bli bättre på att ha ett större reservuttag, säger Hanna Lagerholm till TT.

Årets tomma platser ska inte bero på att för få sökande hållit måttet.

– Alla som klarade sökningarna har inte tillhört reservgruppen. Vi hade kunnat göra den gruppen större, vilket är en lärdom att ta med oss för nästa antagningsprocess, säger Lagerholm.

En annan lärdom är att man behöver ha en bättre dialog med reserverna så att de inte är för snabba med att gå vidare med andra planer.

En tajtare dialog mellan de tre lärosätena i Växjö, Stockholm och Umeå skulle också kunna innebära att studenter i högre utsträckning kan byta platser med varandra under de tre första veckorna. Tanken är att det ska göra det möjligt för fler att tacka ja i ett sent skede, enligt Hanna Lagerholm.

Lena Nitz är kritisk till varför Polismyndigheten inte dragit alla dess lärdomar tidigare så att man sluppit tomma utbildningsplatser två terminer i rad – i en tid då alltfler anser att det finns ett behov av flera tusen fler poliser.

TT