Fler bussar ska öka integrationen

Tingsryd Artikeln publicerades

En stor ökning av flyktingmottagandet i kommunen kräver också bättre kollektivtrafik. Så resonerar nu Tingsryds kommunchef Laila Jeppsson och kommunen ansöker därför om ersättning hos läns­styrelsen.

En utökad linjetrafik mellan Tingsryd, Urshult och Ryd samt mellan Konga och Tingsryd skulle gynna de nyanlända och dessutom förhoppningsvis få dem att vilja bo kvar på orterna. Så resonerar man bland annat i sin ansökan som nu skickats till länsstyrelsen.
- Det vi ser är att man behöver extra turer från de här orterna. Det skulle underlätta för dem att kunna röra på sig och göra olika saker som de vill göra, säger kommunchefen Laila Jeppsson.
Det hela är en ansökan utifrån migrationsperspektivet, förklarar Laila Jeppsson. Mottagandet av nyanlända har gått från 30 till 50 kommunplacerade flyktingar (personer med uppehållstillstånd) och samma sak gäller för de kommande två åren.
– Vi ser också att många av dem inte har bil och då behövs bra förbindelser, säger hon.
”Dålig kommunikation gör att nyanlända som tackat ja till att flytta till Urshult, Ryd eller Konga efter en kort tid vill flytta från dessa ställen. Detta har på ett negativt sätt börjat påverka arbetet som kommunen gör inom integration”, skriver integrationssamordnaren Banna Thioubou i ansökan till länsstyrelsen.
Så sent som i förra veckan förklarade också Vuxen­utbildningens rektor Tony Lundström att trängseln på skolan där många nyanlända går, till viss del skulle kunna minskas om bara bussturerna på eftermiddagarna blev fler.
Förhoppningen är att den nya busstrafiken ska gå i?gång redan i november i år. Det totala beloppet för de utökade turerna skulle bli 490?000 kronor per kalenderår, för länsstyrelsens del totalt 701 000 kronor till och med år 2016. För Tingsryds kommuns egen del skulle medfinansieringen innebära 30 procent av den totala kostnaden, omkring 168?000 kronor per helår. Kommunens pengar ska komma från integrationsprojektet och kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott, 15 procent vardera.
En hel del arbete pågår just nu för att integrera nyanlända i kommunen.
Som en del i ansökan poängteras att kommunikationerna för många av de nyanlända är avgörande för om de över huvud taget ska kunna delta i aktiviteter som bidrar till integrationen.