Företagsbyn står ännu tom

Tjänstemännen på plan- och miljökontoret och på tekniska förvaltningen vill inte ha onödiga planuppdrag på halsen. Därför föreslog de nyligen att arbetet för en utökning av företagsbyn i östra industriområdet skulle få läggas ned.

Tingsryd

Men politiskt finns optimism kvar att krisen slutar och att nya företag vill starta i Tingsryd. Planuppdraget för en utökning ska stå kvar. Fastän befintliga området ännu står öde och tomt.
Under år 2008 bereddes 3,5 hektar mark åt nya företag vid länsväg 120. Kostnad runt 14 miljoner kronor. Ännu har inga nya företag etablerats.
- Vi hamnade mitt i krisen, säger kommunalrådet Arne Karlsson (m).
Den kommunala Industristiftelsens satsning att gynna tillkomsten av nya företag i form av en så kallad företagsby har alltså hamnat i stå. Om och när krisen släpper vet ingen idag. Ännu mera osäkert är när det nya företagsområdet vid Plogvägen och länsväg 120 kan fyllas med liv.
Men helt dött är det dock inte.
- Det är lite på gång i alla fall. Jag har haft kontakt med tre stycken företagare som intresserar sig för delar av området, säger Arne Karlsson.
Två av intressenterna är inte hemmahörande inom kommunen. Om pågående diskussioner kan avslutas med en uppgörelse skulle alltså två helt nya företag berika Tingsryds näringsliv. Men vägen dit är ännu mycket lång.
Arne Karlsson vill inte prata om detaljer eller vilka typer av företag det kan röra sig om: ”Det är i ett alltför tidigt skede.” Men han är optimistisk att det kommer att hända något framöver.
Inte lika optimistisk är emellertid den kommunala plan- och miljöförvaltningen. Överhopade av olika planuppdrag ville förvaltningen skaffa sig lite andrum. Därför föreslog man att kommunledningen skulle dra tillbaka sitt uppdrag att planera för en utökning av företagsbyn i östra industriområdet.
Även från den tekniska förvaltningen kommer propåer om att slopa planuppdraget.
- Det behövs inget planuppdrag! Eftersom plan- och miljökontoret håller på med en översiktsplan för Tingsryds tätort så kommer man i den att peka ut lämpliga områden för industriändamål, säger till exempel tekniske chefen Jonas Weidenmark.
Från förvaltningarnas sida anses det alltså vara rationellt att dra tillbaka onödiga planuppdrag. Men det är betydligt knepigare politiskt. Kommunalrådet vill inte gärna ge negativa signaler genom att lägga ner planer för utveckling. Det kanske räcker att lägga dem på hyllan.
- Nästa gång vi sammanträder i kommunstyrelsens arbetsutskott ska vi gå igenom alla planuppdrag som är aktuella. Jag tycker inte att vi ska slopa planuppdraget för en utökning av företagsbyn. Det räcker att vi klassar ner det i prioriteringslistan. Kanske till en trea, säger Arne Karlsson.
Om konjunkturen kommer i gång och om nya företag vill etablera sig då bedöms att nuvarande område för företagsbyn vid länsväg 120 är lämpligast. Säkerligen också billigare. Alternativområdet bakom Tingsryds värmeverk har redan slopats på grund av besvärliga markförhållanden.