Mikael Andersson ny C-ordförande

Tingsryd Artikeln publicerades

Den lokala Centeralliansen i västra kommundelen har valt en ny ordförande. Nämligen Mikael Andersson från Ryd.

Precis som fotbollslag, kyrkliga församlingar och andra föreningar har även politiska partier problem med föryngring och personell påfyllning. Därför hade Centeravdelningarna i Urshult och Almundsryd gått samman för några år sedan.
– Vår gäst för dagen var läkaren Bengt Järhult och hans tema var att prata om centraliserad eller decentraliserad vård. Deltagarna vid årsmötet kunde konstatera decentralisering är melodin även inom vården, säger nyvalde ordföranden.
Bengt Järhult är till vardags läkare på Ryds vårdcentral. Hans föreläsning om vården både lokalt och regionalt var årsmötets höjdpunkt.
Men Almundsryds/Urshults Centeravdelning hade ytterligare ett alltid aktuellt tema. Visserligen har dammet nästan lagt sig efter alla skärmytslingar om grundskolornas organisation i östra kommundelen. Men på årsmötet i Ryd var det ändå ett topptema.
Det är de sjunkande resultaten för eleverna som diskuterades.
– Vi vill arbeta för att återge lärarna makten över lektionssalarna. Därför antog årsmötet utmaningen att driva frågan om att ge lärarna inom skolan verktyg för att skapa lugn och ro i klassrummen så att studiemiljön förbättras för våra elever. Att PISA-resultaten har försämrats är allvarligt och vi tror att det förmodligen finns en direkt koppling till hur studiemiljön försvagats för eleverna under åren, säger Mikael Andersson.
Årsmötet arrangerades i Almundsryds församlingshem i tisdags. På årsmötet valdes alltså Mikael Andersson till ny ordförande för Centerpartiet Almundsryd/Urshult. Övriga som valdes att ingå i styrelsen var Lennart Fohlin, Lennart Karlsson, Ingemar Andersson och Tora Thuresson.