Nya värdefulla naturområden

Tingsryd Artikeln publicerades

Stenfors naturreservat och Bräkneån föreslås bli en del av nätverket Natura 2000 som ska värna värdefulla naturområden inom EU.

”Länsstyrelsen bedömer att Bräkneån med strandzon och Stenfors naturreservat har mycket stora naturvärden och föreslår därför att dessa områden ska ingå i nätverket Natura 2000”.
Länsstyrelsen ska på uppdrag av regeringen lämna förslag till nya Natura 2000-områden. Sådana områden ska bestå av den värdefullaste naturen inom EU:s medlemsländer och inom ett sådant område finns möjlighet att finansiera olika typer av skötselåtgärder. I Bräkneån skulle det enligt länsstyrelsen kunna innebära utläggning av lekgrus och andra positiva åtgärder för öring.
Länsstyrelsen ska redovisa förslag till nya områden till Naturvårdsverket. De ska sedan gå igenom och skicka vidare till regeringen som sedan fattar beslut och föreslår nya områden till EU-kommissionen. I Kronobergs län finns i dag 133 områden som ingår i nätverket.